Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: In De Frahchtwage - West 50

In De Frahchtwage

West 50


Prijs
€ UITVERKOCHT; niet meer leverbaar


De midden gevelsteen "in de Frahchtwage" toont een eenvoudige boerenwagen zonder huif of overkapping kennelijk (ook) bedoeld voor personen, getrokken door een paardendriespan in volle galop. Er direkt onder bevond zich een jaartalsteentje met 1612 erop. Een oudere foto toont achter "Frahchtwage" een 'n', min of meer woekerend met de ruimte om deze letter daar te plaatsen. Deze letter is een latere onjuiste toevoeging.Zo te zien hebben we hier nog te maken met de open wagen. Aan de kleding te zien betreft het hier vervoer van personen van betere stand. Het wekt door de combinatie van een eenvoudige open (boeren-)kar en de zekere uitstraling van voornaamheid van de personen, gezien met de ogen van nu, een ietwat komische voorstelling.In die tijd stonden de nog open wagens voor vracht- en personenvervoer als een soort taxidienst op bepaalde opstelplaatsen of wagenpleinen bij b.v. stadspoorten en grotere logementen of herbergen. Zij reden op tijden naar keuze van de passagier. Tegen het midden van de 17e eeuw werden zij langzamerhand omgevormd tot overhuifde bakwagens als overgang naar de comfortabelere postwagens. Eerst in 1660 kwamen de offici�le postwagen-lijndiensten tot stand. De eerste verbond Amsterdam met Den Haag. De postwagens waren gesloten wagens met een betere inrichting. Zij vertrokken op vastgestelde tijden, meestal op halve en/of hele uren "gelijk met het slaan der klokken". Het daadwerkelijk vertrek werd ingeluid met "het steken van de posthoorn". Een vervoersbewijs kon men verkrijgen bij het "post-comptoir", dat herkenbaar was aan een uithangteken met daarop een afbeelding van een posthoorn of postwagen.Een mogelijke binding van de steen met dit huis zou gelegd kunnen worden met de bewoning ervan in de 17e eeuw van een vrachtrijder.