Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Sint Pietershof - Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan het Dal

Sint Pietershof

Bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan het Dal


Auteur
Boschma-Aarnoudse, C.
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
1993
Prijs
€ 10,00


Het boek beschrijft de geschiedenis van het kruisherenklooster Sint Pieter in het Dal en het Oudmannen en Vrouwenhuis dat in 1617 op dezelfde plaats werd gebouwd. Dit huis kreeg de naam Sint-Pieterhof. Het in opdracht van gemeente Hoorn uitgevoerde onderzoek toont aan hoe sterk de sociale situatie van de burgers tot uiting komt in de bouwkundige geschiedenis van hun behuizing. De bewoning door monniken en sinds de 17e eeuw door proveniers of kostkopers, tezamen met in het tuchthuis verblijvende gedetineerden, heeft de architectuur, de indeling en ook de detaillering van het gebouw bepaald. Om het beeld van het Pietershof zo compleet mogelijk te maken, is de geschiedenis van huis en bewoners in een breder kader geplaatst. Stedenbouwkundige, politieke en maatschappelijke condities hebben vooral in de 17e eeuw een stempel op de bouwactiviteiten in de stad gedrukt. (tekst achterzijde boek)