Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Historische verenigingen leren van elkaar   (17-06-2017)

logo oudhoornTer gelegenheid van haar 100 jarig bestaan organiseerde vereniging Oud Hoorn op 17 juni 2017 een seminar over de toekomst van Historische Verenigingen. 'In deze tijd van snelle veranderingen lijkt de lokale geschiedenis zich in toenemende interesse te kunnen verheugen', aldus dagvoorzitter Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum. Locoburgemeester Judith de Jong benadrukte dat Oud Hoorn grote betekenis heeft gehad voor de cultureel- historische ontwikkeling van de stad Hoorn. 

Heritage is hot!

Symposium1

Professor Kees Ribbens, hoogleraar geschiedenis aan de Erasmusuniversiteit ging in op de context van historische verenigingen.

Wie door het centrum van Hoorn loopt, struikelt over het materieel erfgoed en dat is geen vanzelfsprekendheid. Stedelijke vernieuwing en andere vormen van modernisering zetten de leefomgeving onder druk. Steeds opnieuw hebben we af te wegen wat behouden en wat niet behouden moet worden. De afwegingen dwingen ons om de betekenis van het erfgoed voortdurend te beargumenteren. Dat sporen van de geschiedenis ook nog steeds zichtbaar zijn als materieel erfgoed is mede te danken aan de inspanningen van historische verenigingen.

Erfgoed draagt bij aan de eigenheid / identiteit van een stad, levert via toeristen een economische bijdrage en leidt tot meer kennis over het verleden.

Leren van elkaars succes

 Vijf historische verenigingen presenteerden hun meest succesvolle project;

Historische vereniging Alkmaar laat met het project Walk of History zien hoe je informatie op een actuele manier toegankelijk kunt maken. Vijftig lichttegels in het plaveisel nemen wandelaars mee langs de hoogtepunten van de Alkmaarse geschiedenis. Met de smartphone wordt bij iedere tegel een verhaal opgeroepen.

Stichting Werkgroep Oud-Castricum deelt haar succes met een educatief project 'De vergeten Oorlog'. Scholieren en inwoners van de gemeente brachten met hun bioscoopfilm de vele anonieme Franse, Engelse en Russische soldaten die nog altijd onder het duinzand liggen tot leven.

Vereniging Oud Enkhuizen verzorgt stadswandelingen, cursussen en bouwhistorisch advies, maar profileert zich vooral als kenniscentrum. Het digitale archief van de vereniging en de leeszaal van de bibliotheek worden als belangrijkste speerpunten gezien om de betrokkenheid van bewoners te bevorderen.

Historische Vereniging Oud Haerlem heeft met de oprichting van projectgroep 'Erfgoed' een nieuw monumentenbeleid willen formuleren met een andere rol voor de vereniging. Ondersteuning en samenwerking spelen daarin een belangrijke rol. Door een geslaagde ledenactie zijn veel eigenaren van Haarlemse Rijksmonumenten in de vereniging toegetreden.

Historische Vereniging Zutphen had ter gelegenheid van haar 35 jarig bestaan extra aandacht geschonken aan de jonge jeugd met de herdruk van een historisch kinderboek 'Berend en het verdwenen stadszegel'. Dit boek is aan alle basisscholen geschonken waarbij groep 5 werd uitgenodigd de bijbehorende stadswandeling te lopen met een stadsgids.  

Hoorn moet je zien

Symposium2Na de lunch kozen de deelnemers aan het symposium voor een bezoek aan het Westfries museum, de Halve Maen, het Foreestenhuis, Villa Alewijn, een rondvaart of een rondrit.

 

 

 

Tijdens de afsluitende borrel werden contacten uitgebouwd en afspraken gemaakt voor verdere samenwerking.

 

Nieuwsarchief