Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

In memoriam Piet Schrickx   (14-07-2017)

Piet Schrickx

Zijn markante figuur zullen we in de Hoornse binnenstad niet meer tegenkomen. Altijd was hij op pad, op de fiets of aan de wandel op zoek naar de geschiedenis van de stad, die hij zo goed kende. Piet had een groot hart voor de stad waar hij was geboren en opgegroeid. Hij heeft daar zijn hele leven gewoond en gewerkt. Veel mensen kennen hem van zijn drukkerij aan de Kerkstraat, waar hij samen met zijn broer het drukwerk voor talloze verenigingen verzorgde. Het prachtige jugendstilpand waarin hij woonde en werkte, bracht hij weer in oude luister terug.

Vooral na zijn pensionering kon Piet zich vol overgave storten op één van zijn grote hobby’s, de archeologie. Bij veel opgravingen in de stad was Piet aanwezig en droeg hij zijn steentje bij, of beter nog groef een steentje op. Hij was niet alleen actief in het veld, maar ook bij de uitwerking van de vondsten daarna. Zijn liefde voor dit aspect van de geschiedenis van de stad heeft hij aan zijn zoon Christiaan doorgegeven, die nu als archeoloog bij de gemeente Hoorn werkzaam is. Samen hebben ze nog mogen werken aan het onderzoek naar het klooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker.

Met zijn echtgenote Trudi was Piet als vrijwilliger betrokken bij de vereniging Oud Hoorn. De laatste jaren was hij vooral actief bij de distributie van de kwartaalbladen. Als voormalig drukker kon hij razendsnel bladen aftellen. Fietsen was zijn lust en leven, Piet heeft voor de vereniging menig Rabo- fietstocht meegereden.
Door zijn ziekte was Piet het laatste jaar niet meer actief betrokken bij onze vereniging. Via Trudi bleven we echter op de hoogte van zijn langzame achteruitgang. Het overlijden van Piet kwam toch nog onverwachts.
Zijn dood is vooral voor zijn familie en vrienden een groot gemis. Zijn familie wensen we veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken. Wij bewaren goede herinneringen aan hem, maar Hoorn is een bekend gezicht in de stad kwijt geraakt.

 

Nieuwsarchief