Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Jublleumprogramma voor verzorgingshuizen,   (13-11-2017)

logo oudhoornIn het kader van het honderdjarig bestaan van de historische vereniging Oud Hoorn werd aan de verzorgingshuizen Westerhaven, Avondlicht en Lindendael een middag vullend programma in de vorm van de multimediale presentatie aangeboden.

Marianne BuismanMarianne Buisman nam, en in Westerhaven tezamen met Anneke Bakker, de aanwezigen mee met een reis door de Twintigste Eeuw. Oude beelden gingen vergezeld van muziek uit de verschillende perioden. Bepaalde liedjes bleken vele herinneringen op te roepen en werden enthousiast meegezongen.

Oudhollandse markt

De ontwikkeling van het openbare leven, de zorg, de school, de eerste dansles; alle aspecten kwamen aan bod. Ook hoe belangrijk de vereniging Oud Hoorn voor de stad was geweest.

 

In het spoor van de eerste secretaris van de vereniging, rector L.A. Roozen, die vroeger vurige pleidooien voor het behoud van de stad had gehouden, liet Marianne zien hoe bijzonder onze stad is. 

Juist voor mensen die niet optimaal ter been zijn, was het een uitstekende manier om tijdens deze virtuele wandeling, Hoorn (opnieuw) te leren kennen.

Het bestuur van Oud Hoorn wil Marianne en Anneke heel hartelijk danken voor deze bijdrage aan het jubileumprogramma van Oud Hoorn.

 

 

Nieuwsarchief