Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Beeldcollectie Vereniging Oud Hoorn openbaar!   (03-11-2017)

logo oudhoornWe zijn blij om jullie te kunnen mededelen dat nog in ons jubileumjaar het gelukt is om een al lang gekoesterde wens te realiseren: het ontsluiten van onze beeldcollectie voor het pubiek. Vanaf vrijdag drie november a.s. zal de openbare toegang tot de grote hoeveelheid beeldmateriaal van onze vereniging een feit zijn. U kunt alvast een kijkje nemen door middel van deze link.

BeeldbankDocumentatieIn het menu Documentatie kunt u de Beeldbank altijd terug vinden. Het betreft een prachtige mijlpaal. Er is dan ook door vele vrijwilligers, onder leiding van projectleider Marlies van ’t Ende, hard gewerkt aan het realiseren van deze doelstelling. In de eerste plaats gaat er dan ook bijzonder veel dank uit naar Marlies en de vele vrijwilligers die aan het project hebben meegewerkt. Ook gaat onze dank uit naar Gerard van Stijn, die de laatste maanden bijzonder veel werk heeft verricht. Niet in de laatste plaats omdat Gerard binnen de ICT afdeling van onze vereniging een nieuwe rol heeft gekregen, namelijk die van coördinator. Hij is het nieuwe aanspreekpunt voor allerlei zaken die ICT-gerelateerd zijn. Dat vraagt nogal wat van hem en daarom zijn we bijzonder dankbaar dat hij daarnaast veel werk voor het conversieproject heeft verricht.

We zijn ons ervan bewust dat er – zeker in de beginperiode – nog fouten en doublures zullen opduiken in onze online beeldcollectie. Dit is ook logisch. Waar mensen werken worden fouten gemaakt en tijdens het overzetten van onze collectie kwamen we er dan ook achter dat er in de loop der jaren regelmatig fouten in de beschrijving van ons materiaal zijn geslopen. Vanzelfsprekend heeft dit onze aandacht. De komende tijd zal dan ook veel energie worden gestoken in het opsporen en herstellen van deze fouten. Toch overheerst nu vooral het gevoel dat we een mooi resultaat hebben geboekt. En dat in het jaar van ons 100-jarig bestaan! Nogmaals dank en een groot compliment aan alle vrijwilligers die aan deze mijlpaal hun steentje hebben bijgedragen! De beeldcollectie is te benaderen vanaf onze website.

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn,

Carel Brouwers,

ICT-zaken

 

 

 

Nieuwsarchief