Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

De Markermeerdijken   (16-12-2017)

De opzet van de aanpak van de Markermeerdijken volgt de vereniging al een aantal jaren. Het deel binnen Hoorn maakt deel uit van het provinciaal monument de Westfriese omringdijk. Een geweldig monument dat onze belangstelling meer dan waard is. We zijn ons bewust van de redenen om de dijk te versterken en onze droge voeten te garanderen. Als bestuur hebben we dan ook geen bezwaar tegen de hoofdlijnen van het plan, het stadsstrand en het wandel-fietspad langs de Westerdijk. We bezoeken de bijeenkomsten die door de gemeente en het Hoogheemraadschap worden georganiseerd en bespreken dit in het bestuur en met onze vertegenwoordiger in de erfgoed en welstandscommissie. Onlangs hebben wij een brief gestuurd aan ons gemeentebestuur met onze bevindingen van het gehele plan binnen onze gemeente. Deze brief kunt u vinden op onze website. In het vervolg op deze brief willen we ook een zienswijze indienen bij de provincie, de vergunningverlener voor de dijk, over onze standpunten zoals u die ook in de brief aan de gemeente aantreft. Als er belangstelling voor is willen we graag met onze leden in gesprek over de dijk en de aanpak hiervan. De dijk is tenslotte het meest smaakmakende infrastructurele monument in onze regio en verdient deze aandacht. Als u belangstelling heeft voor een gesprek over de dijk in januari meld u dan aan via voorzitter@oudhoorn.nl

 

Nieuwsarchief