Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie van de digitale ledenvergadering   (16-11-2020)

oudhoornHier treft u een impressie aan van de eerste digitale ledenvergadering van de Vereniging Oud Hoorn. Na het afblazen van de voorjaarsledenvergadering in maart en het niet kunnen uitvoeren van de najaarsledenvergadering door de corona-maatregelen voelde het bestuur zich verplicht over te gaan tot de noodgreep van digitaal vergaderen. De leden met een email-adres zijn via de digitale nieuwsbrief en de website op de hoogte gesteld van de procedure en hebben een link ontvangen waarmee zij de vergadering kunnen volgen.

De vergaderstukken zijn samen met het Kwartaalblad verspreid en kunnen dit keer ook op de website geraadpleegd worden. Het indienen van vragen en het evt. stellen van tegenkandidaten voor de aftredende bestuursleden is digitaal geregeld, zodat evt. vragen via het digitaal vergaderen beantwoord kunnen worden.


oudhoorn 1. Bij de start van de digitale vergadering via Microsoft Teams waren er zo’n kleine 20 leden aangemeld. In het Oost-Indisch Pakhuis werd de vergadering geleid door de drie leden van het dagelijks bestuur.

De voorzitter, Jaap van der Hout heeft iedereen welkom geheten er op gewezen dat iedereen zijn microfoon uit moet zetten en evt. vragen via de chat-functie kan stellen. Als er geen reacties komen op de voorstellen, dan gaat het bestuur uit van een goedkeuring.

oudhoorn

 2. In de mededelingen werd door Jaap van der Hout ingegaan op de talloze activiteiten die niet door konden gaan: De wandelingen, lezingen, cursus, ledenexcursie, het schoolproject “Held of Schurk” etc. Ook het uitreiken van de jaarlijkse Monumentenprijs kan niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

 

In Memoriam Trudy de RooyAandacht was er ook voor het overlijden van Trudy de Rooy-Fikke. Zij is als actief lid jarenlang aan de Vereniging gebonden geweest. Het In Memoriam-artikel op onze website vindt u hier.

Ook het overlijden van de oud-voorzitter Harry van Scherpenberg werd genoemd en vindt u hier.

 

 

 

3. Bestuurswijzigingen
Ron DolJan Haring• Ron Dol en Jan Haring zijn is dit jaar aftredend en herkiesbaar.Er zijn geen bezwaren binnengekomen en daarmee zijn zij weer benoemd voor de komende periode.

 

 

 

4. Het verslag van de ledenvergadering van oktober 2019, kunt u vinden in ons derde kwartaalblad van dit jaar. Heeft u vragen of opmerkingen over dit verslag stel ze via de chat.

Jaap van der Hout: Mijn dank aan Matt voor zijn verslag.

5. Het jaarverslag over het afgelopen jaar 2019, heeft iemand nog vragen en opmerkingen over dit verslag stel ze via de chat.

Jaap van der Hout: Mijn dank aan Matt voor zijn jaarverslag.

6. De jaarrekening 2019 en begroting 2020. Na een toelichting door de Penningmeester waren er geen op- of aan merkingen en ging de ledenvergadering akkoord.

7. Verslag van de financiële commissie en decharge van het bestuur,
Ook hier ging de ledenvergadering akkoord en werd het bestuur décharge verleend.

Jaap van der Hout: De Financiële commissie ook deze maal weer bedankt voor jullie inspanningen en bijdrages.

8. De samenstelling van onze financiële commissie, Gerard van Stijn treedt af. Gerard bedankt voor je bijdrages de afgelopen jaren. Als bestuur dragen we Sebastiaan Hol voor als Gerards opvolger. Kunt u zich alle vinden in de benoeming van Sebastiaan?
Er werd geen bezwaar ingediend tegen deze opvolging.

Jaap van der Hout: Bedankt voor dit vertrouwen en Sebastiaan welkom in de financiële commissie.

9. Het huishoudelijk reglement. Tot nu toe hadden we als vereniging geen huishoudelijk reglement. Er zijn toch altijd een aantal zaken die je als vereniging graag geregeld wil hebben en nog niet helder geregeld zijn. U kon het huishoudelijk reglement als bijlage bij het kwartaalblad vinden. Het staat hier.

Jaap van der Hout: Dan is het reglement vandaag vastgesteld.

Achterom 3-510. De Monumentenprijs, ieder jaar wordt er in onze stad weer en prachtige restauratie of herbestemming opgeleverd. Het afgelopen jaar sprong het Huis met de drie Egeltjes eruit, Achterom 3-5.

Het diaconiehuis is een prachtig historisch pand met een rijke geschiedenis. Kijk ook eens op onze Kennisbank waar dit pand met haar rijke geschiedenis uitvoerig is gedocumenteerd. Nettie de Roos één van onze vrijwilligers heeft in deze documentatie zeer veel werk gestoken.

Het pand is herbestemd naar zijn oorspronkelijke functie, woonhuis. Het verschil met de oorspronkelijke functie is dat er nu veel kleine woningen in het pand gerealiseerd zijn met behoud van monumentale waarde. Het bijbehorende bordje wordt met een fotomoment uitgereikt aan de architect en opdrachtgever in klein gezelschap. Zij zullen een mooi plekje voor het bordje vinden zodat de bewoners er lang aan mogen worden herinnerd dat ze in een bijzonder pand wonen.

11. Rondvraag:
Hier werd via de chat-functie geen gebruik van gemaakt.


12. Afscheid nemen is altijd lastig zeker in dit jaar als het ook nog twee iconen van onze vereniging betreft, Christ Stoffelen en Hillebrand Peerdeman.

Jaap van der Hout: Ik had liever op het podium van de Oosterkerk gestaan met in mijn armen twee bossen bloemen en cadeautjes maar het is niet anders dan ze nu en hier even in het zonnetje te zetten. De bloemen en cadeautjes worden bij ze thuis bezorgd. En alsnog persoonlijk overhandigd.


Christ StoffelenChrist Stoffelen is jarenlang onze documentalist geweest en laat een prachtige en toegankelijke bibliotheek achter in ons Pakhuis. Maar dat is lang niet zijn enige verdienste voor de vereniging. Christ is ook gids geweest, en een goede gids. Eén van onze gidsen vertelde me dat ze lid is geworden en ook gids bij onze vereniging wilde worden door de meeslepende verhalen die Christ vertelde op zijn wandelingen door de stad. Christ woont niet meer in het Hoornse en dat noopte tot dit afscheid. Ondanks de afstand tussen zijn nieuwe woonplaats en ons Pakhuis heeft hij toch nog de tijd gevonden om regelmatig de afrondende werkzaamheden in ons documentatiecentrum te verrichten.

Hillebrand Peerdeman

Hillebrand Peerdeman ook zo een harde werker achter de schermen, Hillebrand is sinds 2003 de webmaster van de website van Oud Hoorn. Door gezondheidsperikelen met vooral zijn ogen is hij niet meer in staat zijn werkzaamheden voort te zetten.

Hillebrand heeft een prima huisstijl afgeleverd, waar we nog lang gebruik van kunnen maken. De daarbij gehanteerde PHP-techniek ontsluit diverse databases en heeft een goede koppeling naar de Kennisbank. Op de achtergrond verzorgde hij niet alleen de techniek, maar bracht hij ook op de statische pagina’s van rubrieken bedrijven, scholen en kerken samen met de auteurs en fotografen fraai en toegankelijk tot stand. Eind december verzorgde hij de statistieken van het bezoek aan de website. Deze statistieken zijn steeds opgenomen in de Nieuwjaarsrede van de voorzitter. De steeds hogere bezoekcijfers zijn vooral aan hem te danken. Hij zorgde voor een hoge vindbaarheid bij de zoekmachines als Google.

Gelukkig heeft Hillebrand er voor gezorgd dat het dynamische deel m.b.t. bijvoorbeeld actualiteit, lezingen, wandelingen e.d. door andere leden van de Internetwerkgroep gevuld kunnen blijven worden.

oudhoorn Jaap van der Hout: "Ik had graag beide heren hier op gepaste afstand op het podium willen hebben om hun onze dankbaarheid in de vorm een cadeau te overhandigen maar die houden ze tegoed. Voor een bos bloemen is al dit weekeinde gezorgd door Jan Haring."

Als u allemaal nu uw microfoon aanzet kunnen we toch nog een groot applaus voor Christ en Hillebrand laten horen.

oudhoornoudhoornoudhoornoudhoornoudhoornoudhoornoudhoornoudhoornoudhoorn

 

  

 

We hebben twee vragen binnengekregen van Piet van Iersel:
• In augustus 2018 is er een Toekomstvisie gepresenteerd. Hoe staat het met de speerpunten die destijds geformuleerd zijn? Heeft er al een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden?
• Het ledenaantal is onder de 1900 gezakt. Welke plannen heeft het bestuur om weer in de buurt van de 2000 leden te geraken? Ik besef dat de coronatijd het niet gemakkelijk maakt om daar aan te werken, maar toch.

Bij de vraag over de toekomstvisie de volgende antwoorden: 

Er waren een aantal doelen gesteld:

De statuten van de vereniging zijn opnieuw vastgesteld en door de notaris vastgelegd
• Het kantelen van de organisatie;
Ieder bestuurslid is het aanspreekpunt voor één of meerdere werkgroepen.

• Waar mogelijk meer digitaliseren;
Hier maken we nog steeds grote stappen, onze kennisbank is daar een goed voorbeeld van. Ook deze vergadering laat zien dat we hierin goede vorderingen maken.

• Verbetering of vernieuwing van onze huisvestiging;
Door corona en stroperigheid bij de gemeente hebben we kort geleden besloten om ten aanzien van de Sint Ceciliakapel een pas op de plaats te maken. Andere panden die voor ons betaalbaar of interessant zijn hebben we nog niet kunnen vinden.

Activiteiten ontwikkelen, die interessant zijn voor onze leden en inwoners van Hoorn en de regio. Vorig jaar is Anja Morit voortvarend en enthousiast begonnen met een nieuwe cursus Cultuurhistorie Hoorn, dit jaar is de cursus van start gegaan, een eerste aantal avonden is met beperkt gezelschap gehouden maar ook hier stak corona weer storend zijn hoofd om de hoek.

De tweede vraag kan ik eigenlijk alleen maar beantwoorden met corona, corona, corona. Al onze activiteiten waar we nieuwe leden werven of mensen nieuwsgierig maken naar onze vereniging gingen dit jaar niet door.


Jaap van der Hout: Beste mensen dit was het dan weer, ik hoop dat we elkaar dit jaar nog tegen komen. Geniet van het leven ondanks de huidige beperkingen en blijf vooral gezond.

 

 

 

 

Nieuwsarchief