Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Bewoners Westerdijk ontwerpen Westerpark + reactie VOH   (30-01-2021)

WesterdijkDe Bewoners van de Westerdijk hebben bij de Gemeente in de vorm van een burgerinitiatief een plan opgeworpen om de Westerdijk om te vormen naar een park-achtige omgeving en het bestuur van de Vereniging Oud hoorn om een reactie gevraagd. 

Westerpark
De Westerdijk wordt de komende jaren omgetoverd tot de boulevard van Hoorn. De dijk wordt verbreed en er komt een mooi fiets- en voetpad, dat het nieuwe strand met het centrum verbindt.
De nieuwe boulevard wordt een echte blikvanger van de stad. Dan mag de directe omgeving toch ook wel aangepakt worden? De Westerdijk wordt nu ontsierd door een parkeerplaats en een leeg plein met glasbakken. Tijd om daar verandering in te brengen!

Het idee is als volgt:
• De parkeerplaats op de Westerdijk verandert in een klein stadspark, genaamd Westerpark.
• Er komen meer parkeerplaatsen voor bewoners.
• Het plein voor de witte huizen wordt in overleg met de bewoners verfraaid, bijvoorbeeld met bloemenperkjes en een fontein.

Westerdijk Waarom dit plan?
De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor de ‘Poort van Hoorn’. Dit betekent dat op den duur de parkeerplaatsen op de Vale Hen, Noorderveemarkt en Pelmolenpad zullen verdwijnen.
Zodoende worden auto’s zoveel mogelijk uit de stad geweerd. Een prima plan, maar het zal er toe leiden dat nóg meer auto’s zich gaan begeven naar de parkeerplaats op de Westerdijk, één van de weinige parkeerplaatsen die nog overblijven in de stad. En dat is juist wat we niet willen! Het is momenteel al erg druk op deze krappe parkeerplaats, wat leidt tot veel blikschade bij auto’s van bewoners.

Daarnaast is er een tekort aan parkeerplaatsen voor bewoners. Wij willen meer parkeerplaatsen voor bewoners creëren. Als we de betaalde parkeerplaats veranderen tot stadspark, geeft het meteen de ruimte om diagonale (vergunning)parkeerplaatsen te maken, zodat meer parkeerplaatsen ontstaan voor bewoners.

Het plein voor de witte huizen willen we ook een make-over geven, zodat het de grandeur krijgt die het verdient. In overleg met de bewoners kan er een ontwerp gemaakt worden voor een mooi plein. Daarbij kan gedacht worden aan meer groen, bloemen, bankjes.. De bewoners gaan graag met de gemeente in overleg over de invulling van het plein.

De Westerdijk wordt zo een prachtige plaats om te wandelen en te ontspannen!
En daarbovenop: het park wat hier vroeger altijd was, zal weer terugkeren! Laten we de Westerdijk weer in ere herstellen.

Schets
De parkeerplaats wordt veranderd in een park. Er komt een groene heg om het park heen (deze bestaat al grotendeels). De bomen blijven staan. Er komt een mooi kronkelpad door het park, met bankjes hier en daar.

Bewoners kunnen nog parkeren aan de rand van het park, in diagonale vakken met een groene ondergrond, zodat de parkeerplaats mooi in het parkje vermengd. Het pad loopt door naar het plein, waar bloemenperkjes het pad opsieren. In het midden wellicht zelfs een prachtige fontein, waar men ook op een bankje kan rusten. Ook zou het prettig zijn als er voldoende fiets-parkeergelegenheid komt, voor bewoners en bezoekers.

Impressie
van Lantaarnpalen zoals in de rest van de stad, Groene parkeerplaatsen, Bloemenperkjes, Pad door het park, Fontein met bankjes.


WesterdijkWesterdijkWesterdijkWesterdijkWesterdijk 

 

 

 

 

Ractie van het bestuur 

Uw initiatief spreekt ons aan, wij willen er echter nog wel een paar opmerkingen bij plaatsen.

De vereniging Oud Hoorn is een voorstander van een autoluwe en groene binnenstad. Het liefst zien wij een ontwikkeling die deel uitmaakt van en aansluiting zoekt met de plannen in de Poort van Hoorn t.a.v. de Noorderveemarkt en de Vale Hen.

In de ontwikkelvisie voor de Poort van Hoorn lezen wij dat de aangetaste singelstructuur wordt hersteld tot een sterke en doorlopende groenstructuur rond de binnenstad. Het voormalige park aan de Westerdijk behoort volgens ons ook tot deze groenstructuur.

Het is belangrijk om deze aaneengesloten groene rand rond de binnenstad een landschappelijke inrichting te geven die de historische beleving van onze binnenstad versterkt.

In het verleden kende Hoorn net als veel andere Hollandse steden een lint van plantsoenen in Engelse landschapsstijl op de plaats waar daarvoor de verdedigingsgordel van de stad lag. Een dergelijk beeld zal bij inwoners en bezoekers van Hoorn onbewust die historische beleving oproepen.

De Engelse landschapsstijl kenmerkt zich door slingerende paadjes, willekeurig geplaatste solitaire bomen, grasperkjes en groepjes struiken, zie b.v. onze singel langs Achter de Vest. Deze asymmetrische/romantische stijl was populair in de tweede helft van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw.

Voor een consistent beeld zou een slingerend wandelpad doorgetrokken kunnen worden langs de stadskant van de Westersingel doorlopend naar het Visserseiland. Het eerste deel is tevens een lommerrijke wandeling van het station naar de Parkschouwburg en het stadsstrand.

Het gedeelte aan de Westerdijk zou wellicht geïnspireerd kunnen worden op de stadsplattegrond van 1890 (collectie WFA). Belangrijk hierbij is dat het park en de dijk een aaneengesloten structuur vormt met de weg langs de woningen. Stadsplattegrond 1890 
In een eerder stadium, tijdens de inspraakrondes voor het versterken van de dijk, hebben we al aandacht gevraagd voor het herinrichten van de gehele Westerdijk. Dit is door de gemeente niet verder opgepakt.

Deze verzonden brief staat ook in de rubriek "van het bestuur"

 

Nieuwsarchief