Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Plan restauratie en vernieuwing Westfries Museum   (08-05-2021)

Westfries MuseumHet is geen grote  luxe, maar bittere noodzaak: de restauratie en vernieuwing van het monumentale Westfries Museum, stelt directeur Ad Geerdink. “Neem alleen al de verzakkende museumpanden. Al sinds 2012 is duidelijk dat de funderingen van de beeldbepalende monumenten moeten worden aangepakt. Maar er is meer aan de hand.”

In opdracht van de gemeenteraad werd daarom op 13 april 2021 het Projectplan Vernieuwing Westfries Museum aan de raad voorgelegd. Sober en doelmatig, zoals de opdracht luidde, met daarin de aanpak voor funderingsherstel, verduurzaming, verbeteren van de toegankelijkheid en het samentrekken met buurpand Roode Steen 15. “Het is een sterk samenhangend en kostenefficiënt plan geworden, dat letterlijk ruimte maakt voor een heel nieuwe opzet van het museum” aldus Geerdink. “Zo wordt noodzaak een kans. Investeren in het monumentale museum is investeren in de toekomst van de stad.” Op 1 juni beslist de Hoornse gemeenteraad over het plan. Meer informatie: www.wfm.nl/toekomst  

Grand Old Lady van de Hoornse monumenten

Westfries MuseumHet Westfries Museum vertelt het verhaal van Hoorn en de regio vanuit het imposante Statencollege uit 1632: de Grand Old Lady van de Hoornse monumenten. Dé ideale behuizing voor het museum over de Gouden Eeuw vanwege de locatie in historische binnenstad en de rijke geschiedenis van het gebouw. Maar het unieke complex is in slechte staat. “Ons museumgebouw bestaat uit een samentrekking van oorspronkelijk zeven panden die onregelmatig van elkaar blijken te verzakken,” legt Ad Geerdink uit. “Dat levert scheurvorming in het hele complex op: de monumentale 17e-eeuwse spiltrap hebben we al meermalen met noodgrepen moeten repareren.” Onze kracht, de monumentale huisvesting die het museum z’n unieke uitstraling geeft, is een zwakte geworden.” 

Sober en doelmatig

Om de gebouwen voor de komende generaties open te kunnen blijven stellen, zijn de verbeteringen hard nodig. Maar, benadrukt de museumdirecteur, deze noodzaak valt samen met een kans, namelijk het kunnen samenvoegen van het museumgebouw met het naastgelegen pand Roode Steen 15. Een projectgroep heeft afgelopen maanden een nieuw projectplan uitgewerkt, met Boudewijn van Langen van het Hoornse architectenbureau TPAHG als drijvende kracht achter de bouwkundige onderdelen. Het projectplan Vernieuwing Westfries Museum, dat op 13 april 2021 aan de raad is gepresenteerd, zit vol met doelmatige en kostenefficiënte oplossingen, aldus Van Langen. Alle onderdelen, zowel bouwkundig als museaal, zijn uitgewerkt in onderlinge samenhang. Voor de nieuwe expositieruimte van het museum zijn zelfs vier varianten uitgewerkt, van een paviljoen in de tuin tot onderkeldering van Roode Steen 15 en 16. De bouwkundige verbetering van de monumenten biedt het museum nieuwe kansen voor de toekomst, stelt directeur Geerdink: “Het museum krijgt een heel nieuwe opzet. Met een nieuwe inrichting, gevarieerdere presentaties en de inzet van nieuwe technologieën trekken we een jonger, diverser en groter publiek. Dat genereert meer eigen inkomsten. Bovendien kunnen we zo de verhalen van de stad en regio blijven uitdragen, ook als de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen. Hiermee blijven we ook in de toekomst het historische visitekaartje van de stad.”  

De geschiedenis toekomst geven

“In het woordenboek wordt momentum omschreven als: ‘een kansrijke situatie die vaak maar kort duurt’ of ‘een moment waarop het belangrijk is door te zetten’. Beide omschrijvingen gaan op voor het project Vernieuwing Westfries Museum”, aldus Geerdink. “We beseffen ons terdege dat het financieel moeilijke tijden zijn, maar hiermee geeft de gemeente niet alleen de unieke monumenten aan de Roode Steen een veelbelovende nieuwe toekomst. Zij investeert in de Hoornse economie én in het verhaal van de geschiedenis van de stad: de identiteit van Hoorn. Zo kunnen we samen de uitdagingen van de toekomst beter aan.” 

Online presentatie

Op woensdagavond 19 mei houdt het Westfries Museum voor alle geïnteresseerden een openbare online presentatie over de toekomstplannen, met daarin ruimte voor het stellen van vragen. Wilt u een link ontvangen voor deze presentatie? Stuur een mailtje naar info@wfm.nl met als titel: Presentatie Toekomst.

Foto's: Benno Ellerbroek

 

 

 

Nieuwsarchief