Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Historische muurschildering zichtbaar   (08-07-2021)

Veldhuis

De winkel aan het Grote Noord, waar tientallen jaren Veldhuis Sport was gevestigd, werd verkocht, maar het voormalig kaaspakhuis op het Achterom hielden Harry en Nelly Oostland aan voor renovatie en verbouw tot appartementen. Het echtpaar gaf tijdens de renovatie opdracht tot eerherstel van de historische reclametekst op de zijgevel.

,,De Hoornse geschiedenis is prachtig. Als je daar iets van kunt bewaren, moet je dat doen”, vertelt Nelly Oostland. Echtgenoot Harry vertelt over de bijzondere blauwdruk uit 1932. ,,Die heb ik altijd in de kluis bewaard.”

Geschiedenis
Hoorn kende een grote bloeitijd dankzij de zuivel- en kaashandel. De vele grote kaaspakhuizen in de stad getuigen nog van deze dynamische periode. Op het Achterom is een stukje van deze geschiedenis zichtbaar gemaakt door de reclames terug te brengen.

Veldhuis

 Veldhuis

Na de grootschalige verbouwing sieren op het voormalig pakhuis van de familie Oostland weer de letters van ‘Boter & Kaashandel – Mescher & Van Wees’, een groothandel in zuivelproducten die adverteerde met de handel in roomboter en kaassoorten en als specialiteiten melange en vetwaren.

Henk Groot uit Hoorn schilderde de tekst in de originele klassieke letters op basis van de aanwezige bouwsporen en oude foto’s.

 

Veldhuis ,,Het is prachtig om mijn familienaam weer op de gevel te zien”, vertelt Ineke-Borst van Wees. ,,Ik ben in 1938 in het pakhuis geboren en heb er tot mijn 16e gewoond. Het was er vooral heerlijk spelen. We hadden wel drie of vier zolders.”

Verder zijn er in de voorgevel van het pakhuis als versterking van het historische karakter de kenmerkende roeden in de draairaampjes opnieuw aangebracht. Ook heeft het pand de oorspronkelijke gevelbekroning weer gekregen conform het ontwerp uit 1930. Deze bekroning bestaat uit een metalen hekwerk waarop de namen van de kaashandelaren staan; Mescher & van Wees.

VeldhuisSubsidie
De gemeente Hoorn heeft bijgedragen aan de reconstructie van de historische gevelreclames omdat het dergelijke initiatieven om het erfgoed van Hoorn ’beleefbaar’ te maken, wil stimuleren. Naast familie Oostland en de gemeente Hoorn hebben Aannemer Hoorn 80 en Bouwer reclamehekwerk Allas van Heezen bijgedragen aan de totstandkoming.

Eerder werden dankzij subsidie uit de regeling ‘Beleefbaar maken van Erfgoed’ een emaillen reclamebord van Van Houten’s cacao aan het Claes Joesthuys, de geschilderde gevelreclame bij Pool’s Stoomtabaksfabriek op het Achterom en de geschilderde gevelreclame Volks Bierhuis op de hoek Grote Oost – Zon in ere hersteld.

Team Erfgoed van gemeente Hoorn probeert elk jaar een nieuw, historische reclame zichtbaar te maken.

 

Zie ook eerste steen van dit pand

 

Nieuwsarchief