Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Gemeentehuis is een Monument   (04-11-2021)

Stadhuis Hoorn

Vandaag ontving de Vereniging Oud Hoorn de de officiële bevestiging van de aanwijzing van het stadhuis als gemeentelijk monument.  Deze bevestiging gaat gepaard met deze door Bureau Erfgoed opgestelde Redengevende beschrijving.

Wikipedia:  Een redengevende omschrijving, soms redengevende beschrijving, is de officiële waardenstellende beschrijving waarmee een object (bijvoorbeeld een gebouw, boom, voertuig of doopvont) tot monument verklaard is. Het vormt de basis van de bescherming van het object.[1] Ongeacht het soort monument (rijks-provinciaal of gemeentelijk monument) zal er een redengevende omschrijving gemaakt zijn.[2] Zodra een object is aangewezen als monument, krijgt de redengevende omschrijving de status van juridisch document.[3] Per 1 juli 2016, met het in werking treden van de Erfgoedwet, is een redengevende omschrijving echter niet meer verplicht.[4]

Een redengevende omschrijving staat niet gelijk aan de monumentale waarden van een pand, het is alleen een weergave van de objectief vastgestelde monumentale waarden. Alle redengevende omschrijvingen worden per uitgevende instantie (rijk, provincie of gemeente) bewaard in een monumentregister.[2]

 

Nieuwsarchief