Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Uitslag Ledenraadpleging standbeeld JP Coen + bloemlezing reacties   (08-07-2023)

Standbeeld Coen op ansichtHieronder treft u de diverse meningen van leden en niet-leden mbt het standbeeld van JP Coen.

In totaal is er 779 keer gestemd.

  1. Het grootste aantal stemmers 331 leden en 33 niet-leden was van mening dat het standbeeld kan blijven waar het nu staat en er niets hoefde te veranderen.
  2. Een groep van 218 leden en 10 niet-leden was van mening dat het standbeeld kon blijven staan, maar dat er dan wel een kritischer plaquette dan de huidige op de sokkel moet komen.
  3. 127 leden en 36 niet-leden stelden voor het standbeeld te verplaatsen naar de tuin van het Westfries Museum.
  4. 17 leden en 7 niet leden waren van mening dat het standbeeld moet worden weggehaald en nergens herplaatst.

Geanonimiseerde bloemlezing van reacties die door leden naar de Vereniging Oud Hoorn zijn verzonden nav de ledenraadpleging. De reacties staan gegroepeerd rond de standpunten in volgorde van binnenkomst.

Algemeen
Supergoed dat jullie dit organiseren

Beste mensen van Oud Hoorn, dank voor dit goede initiatief en veel succes met de uitkomst van deze ledenraadpleging.

Handhaven op deze plaats
We kunnen de geschiedenis niet ongedaan maken en alles gaan wissen of verbergen. Het is goed dat het standbeeld ons daaraan herinnerd.

Geschiedenis kunnen we niet het schrijven er zijn meer bekende strijders geweest Wat we nu niet méér goed keuren maar we kunnen wel laten zien wat er is gebeurd gewoon laten staan

J P moet blijven. 

Maar natuurlijk moet het beeld blijven staan. Het is geschiedenis en moet zo eerlijk mogelijk verteld worden.

Ik heb net doorgegeven wat mijn standpunt was omtrent het beeld van JP Coen op de rode steen. Ik ben voor. Dat standbeeld hoort bij Hoorn. Ik miste alleen een kader waar ik kon uitleggen waarom ik voor ben. Ik heb verschillende indonesische vrienden en die vertelde mij dat JP coen bijna geeerd word in Jakarta en hebben mijzelf fotos daarvan laten zien. hun stelling was dat iedereen elkaar naar het leven stond en het ook onderdeel was van hun geschiedenis. Nu lopen er hier een hoop mensen rond die niets te doen hebben en dan hun pijlen maar richten op JP coen, maar in Jakarta word hij dus geeerd met ook een plek waar een grote plaquette hangt en de geschiedenis verteld word. Ik zie dan niet in waarom hij hier verwijderd zou moeten worden. 

Het standbeeld van Coen moet echt blijven waar het is. Het js een deel van het verleden Ik was echt kwaad toen ik las dat mensen het weg wilde hebben en ja ik ben lid van “oud hoorn”
Bovendien is het net het museum op de achtergrond edn prachtig geheel

Zojuist heb ik (oud-horinees) de enquête ingevuld, fijn dat jullie de leden raadplegen.
Ik heb voor behoud van de huidige plek gestemd, omdat het wegmoffelen van wandaden m.i.geen zin heeft. De tekst zou inderdaad wat kritischer kunnen.
Aan het begin van black lives matter zag ik een foto van een standbeeld waar een pot welgemikte rode verf overheen was gegaan. Dat zou ik beste vinden, daarmee wordt de uitdrukking 'bloed aan zijn handen' in één klap duidelijk.

Geachte secretaries, momenteel ben ik op vakantie, maar mijn mening is dat het standbeeld van Jan  Pietersoon Coen absoluut moet blijvan. Wat er op Banda  Neira ook misgegaan moge zijn, Coen had voor zijn optreden wel degelijk een reden en zijn activiteiten zijn voor die tijd beslist niet ongewoon. Dus:  Coen blijft. 

Goed dat we de kans krijgen ons uit te spreken over de positie van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op de Rode Steen. Wel een beetje jammer dat we geen persoonlijker reactie kunnen geven dan alleen een hokje aanvinken. Dus neem ik de gelegenheid te baat voor een persoonlijke toevoeging. Toen ik in 1964 voor het eerst in Hoorn kwam maakten de haven met de Veermanskade, de friezen op de Bossuhuizen en Coen op de Rode Steen grote indruk op mij. Hier kon je de historie a.h.w. aanraken. Dat legde de bodem voor mijn belangstelling voor de geschiedenis van de stad waar ik enkele jaren later ging wonen. We weten al lang dat Coen letterlijk over lijken ging (en hij was niet de enige) om zijn opdracht voor de VOC te vervullen in een koloniaal gericht regime.
Hoe romantisch stoer en protserig Coen ook is uitgebeeld, hij vertegenwoordigt ons koloniaal verleden en is tegelijkertijd het opvallend middelpunt van onze stad.
Met het weghalen van Coen kunnen we ons stoepje echt niet schoonvegen. Dan zouden ook allerlei monumentale gebouwen die met bloedgeld zijn verrezen moeten worden afgebroken en ook de rode steen op het plein zou het moeten ontgelden. Bloedvergieten en onderdrukking zijn helaas niet alleen iets van het verleden. Je leest er dagelijks over in de krant.
Coen leert ons een harde les. Laten we die ter harte nemen en het nu en in de toekomst beter doen. Voor minderheden, armen, vluchtelingen en iedereen die onze bescherming nodig heeft. Laat Coen ons een spiegel voorhouden opdat we niet vergeten.

Maar natuurlijk moet het beeld blijven staan. Het is geschiedenis en moet zo eerlijk mogelijk verteld worden.

Omdat ik nog geen stem heb uitgebracht die ik het maar zo
Het standbeeld van Coen moet echt blijven waar het is. Het js een deel van het verleden Ik was echt kwaad toen ik las dat mensen het weg wilde hebben en ja ik ben lid van “oud hoorn”
Bovendien is het net het museum op de achtergrond edn prachtig geheel

Hallo , Mijn mening is dat er altijd personen zijn , en blijven die  waar zij ook vandaan komen even laten zien en vertellen om op te vallen. En de echte Hoornse waarvan hun opa,s en oma,s al hier woonde voor 1940 , maken niet zoveel problemen over J.P. Het zijn de buiten poortes die klagen over alles, kijk maar naar zwarte piet. Ik ben in 1949 in hoorn geboren en zeg als ras echte horinees laat staan onze J.P.

 Naar mijn mening kun je de geschiedenis niet uitgummen door het beeld te verwijderen. Staan laten juist en gebruiken om vooral het bewustzijn te vergroten over het verschrikkelijke onrecht, dat heeft plaatsgevonden door zijn handelen. Ik hoop, dat er meer mensen zijn die  het beeld juist educatief willen inzetten. Goed, dat jullie de discussie op gang brengen.

Van mij mag het beeld van JPz Coen blijven staan.

Ik vind het jammer dat er geen mogelijkheid is tot toelichting bij de enquête over het beeld. Langs deze weg wil ik graag toelichten dat een tweede beeldenstorm me onwenselijk lijkt.

moet blijven staan .

Zojuist heb de poll ingevuld op de website oudhoorn.nl. Ik heb aangegeven dat het beeld mag blijven zoals deze is maar miste eigenlijk een keuzemogelijkheid die ruimte laat voor het compromis in de publieke opinie. Dit niet omdat ik dit persoonlijk noodzakelijk vindt maar omdat het wellicht een duurzamer compromis is in dit veranderende tijdsgewricht. Hierbij denk ik aan het opgaan van het standbeeld in een nieuwe interpretatie zoals het plaatsen onder een glazen sokkel of aan integratie van beeldenstormer(s) met het beeld. In dit geval kan een beeldenstormer het beeld trachten om te trekken of omver te duwen. Zelf heb ik een foto van Benno Ellerbroek in huis van de onlusten rond Coen waarbij Coen wordt beschermd door een cordon ME welke eveneens een nieuw component toevoegt: Hoe gaan wij om met onze geschiedenis?

Afgelopen dagen heb ik de enquête over wat te doen met Coen ingevuld. Mijn keuze was dat het beeld op de plek blijft waar het nu staat. En wel omdat daar in de openbare ruimte, een plek waar iedereen komt, de discussie plaats moet vinden. Wel wil ik hierbij voorstellen om van/bij het beeld zelf een nieuw kunstwerk te maken. Waarom niet op de huidige sokkel een nieuw beeldverhaal over de prijs van de handelsoorlog in menselijke ellende?  Of op een nieuw kunstwerk (muur bijvoorbeeld) eromheen. Bij de keuze voor de kunstenaar kan het publiek worden betrokken (ontwerpwedstrijd). In de voorbereidende commissie nazaten van de Indische (West- en Oost) gemeenschap. Evenals de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. Zo ontstaat wellicht een nieuwe verbondenheid met het beeld en het verhaal dat erbij hoort. Het verhaal van onze stad op een historische plek.
Voor het Westfries Museum is vanzelfsprekend een belangrijke inhoudelijke rol weg gelegd.
Cees Franke heeft als ik mij goed herinner ook al eens een voorstel voor een nieuw kunstwerk gedaan. Toen duidelijk een  brug te ver, maar misschien inmiddels niet meer.

Per brief: De historie wil men graag uitpoetsendoor allerlei zichtbare tekenen daarvan te verwijderen. Ik vind de uitingen daarvan horen er gewoon bij, ook een JPCoen dus. Laten staan aub.

Zojuist heb ik mijn stem uitgebracht. Ik heb behoefte aan een toelichting op mijn stem; vandaar deze mail. Regelmatig wissel ik van standpunt over het wel of niet laten staan van het beeld van J.P. Coen in het centrum van onze mooie stad.

Nooit heb ik dat beeld gezien als een eerbetoon aan Coen; voor mij is het meer een onderdeel van het ‘straatmeubilair’ van onze historische binnenstad. Tijdens mijn wandelingen met Amerikaanse toeristen wijs ik op dat beeld als een soort van symbool van de Gouden Eeuw geschiedenis van Hoorn. Daarmee is meteen een bruggetje gemaakt naar mijn uiteindelijke keuze voor het laten staan van dat beeld op de huidige plek.

Coen mag dan de verpersoonlijking zijn van de V.O.C. maar het is vooral die organisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, dat door Coen -inderdaad vaak met grof geweld- is uitgevoerd.

De Gouden Eeuw en de V.O.C. liggen in Hoorn voor het oprapen.

Als het beeld van Coen wordt verwijderd, wat doen we dan met bijvoorbeeld de gevelsteen boven de ingang van het Pakhuis of de steen VOCH boven het voormalige kantoor van de Kamer Hoorn van de V.O.C. in de Muntstraat?

In 2019 werd uitgebreid ‘gevierd’ dat Hoorn ‘Stad van de Gouden Eeuw’ is; daaraan heb ik enthousiast meegedaan, zo goed als dat ik tot en met nu enthousiast mee doe met ‘de Heeren XVII’, een spel van de stichting Op Roet.

In oktober a.s. wordt uitgebreid stil gestaan bij de Slag op de Zuiderzee in 1573; een slag welke  werd gewonnen door de watergeuzen, die beslist geen lieverdjes waren; met dank aan de heldendaad van Jan Haring, die m.i. méér verdient dan een klein steegje in het havenkwartier. Kortom: moeten bij die hedendaagse activiteiten dan ook  vraagtekens worden geplaatst? Ik denk van niet, omdat het bij Hoorn hoort. Als alles in Hoorn dat verbonden is met de Gouden Eeuw / de V.O.C. moet worden gewist, dan moet veel waarvoor Oud Hoorn zich gelukkig sterk maakt, worden verwijderd; dat gaan we -hopelijk- niet doen.

Daarom ben ik er voor om het beeld van J.P. Coen op zijn huidige plek te laten staan, wel metl een kritischer toelichting op de geschiedenis, hoewel ik mij ook wel thuis voel bij het artikel in de Volkskrant van 27 juni j.l. over het beeld van Petrus (Peerke) Donders in Tilburg.

Egbert Ottens sluit zijn boek ‘Coen en zijn tijd’ af met de zin: “Het beeld en de tekst op de sokkel kunnen steeds weer dienen als opstap voor het debat daarover.” Daarmee ben ik het zeer eens, zij het, dat ik het woord ‘ debat’ liever niet gebruik, omdat bij ‘debat’ er vaak sprake is van ‘winnaars’ en ‘verliezers’.

Ik ben voor een open gedachtewisseling, met respect voor verschillende opvattingen / meningen.

Met een knipoog naar het t.v.-programma ‘het filosofisch kwintet’ zeg ik daarom, dat luisteren vaak belangrijker is dan spreken.

Verplaatsen
Mocht er een meerderheid zijn om het standbeeld te verplaatsen naar de tuin van het WF museum dan zou het een interessant onderzoek zijn om de vraag te stellen wie er dan voor JP in de plaats moet komen.

Mijn standpunt over standbeeld Coen is als volgt: Coen is roemrijk opgeblazen aan het eind van de 19de eeuw door o. a. Hoorn en andere chauvinistische Hollanders en het gebral van populist Schaepman (die overigens een oecumenisch ideaal koesterde). Het beeld is een kunstwerk maar heeft geen recht op deze voorname plaats -waar het oude stadhuis stond- vanwege Coens wangedrag. Volgens mij moet het beeld (inclusief bijschrift) herplaatst worden naar het pleintje voor het Museum en op de Rode Steen vervangen door een mooie (liefst antieke) fontein met op de sokkel een afbeelding van het wapen van Hoorn.

We hebben, naar eigen zeggen, een goed idee voor het standbeeld op de Rode Steen.

Een nieuw standbeeld van Jan Haring, een echte Hoornse held, zou prima op de plek van J.P.Coen kunnen staan die dan vervolgens in de museumtuin zou kunnen worden geplaatst.

Het is het jaar van de slag om de Zuiderzee dus zou het een goede gelegenheid kunnen zijn om de beelden te wisselen zonder dat er iemand gekwetst hoeft te worden, lijkt ons.

Als gewezen Horinees en lid van Oudhoorn heb ik zojuist mijn standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot het standbeeld van JPz Coen. Helaas kon ik op het formulier geen “stemverklaring” kwijt. Daarom geef ik die hierbij alsnog.
Een standbeeld is een ereteken. Dat komt toe aan iemand de eerwaardig is. Dat is Coen naar de huidige maatstaven niet. Het beeld kan naar het museum, waar de geschiedenis van het beeld kan worden verteld en de ontwikkeling kan worden geschetst in de opvattingen over het gebruik van grootschalig geweld ter verkrijging van handelsvoordelen voor de VOC.
Op de sokkel kan een symbool worden geplaatst, ter grootte van het huidige beeld, waarmee waardering tot uitdrukking wordt gebracht voor degenen die door de eeuwen heen aandacht hebben gevraagd voor de kwalijke kanten van de handelspraktijken van de VOC. 
Misschien zullen over honderd jaar volgelingen van JP Balkenende vragen om het oude beeld terug op zijn sokkel te plaatsen, maar wie dan leeft, die dan zorgt…

Ik probeerde gister mijn ingevulde antwoord te verzenden; de feitelijke verzending
lukt niet, woord verzending wordt enkel vergroot.
Bovendien wordt niet de mogelijkheid geboden als antwoord te kiezen om het beeld
elders te verplaatsen dan de tuin van het Westfries Museum.
Dit antwoord zou ik graag erbij hebben.
Want ik kies zelf voor verplaatsing naar het veldje links voor het museum van varend
erfgoed, op het Oostereiland dus. Dan kan hij over het water uitkijken!
Ik gun hem niet langer meer de dominante, eervolle plaats van heden.

 

Ander Standbeeld

ik denk dat de tijd rijp is om een andere held op de sokkel moet komen namelijk: Jan Haring

N.B.: In de teksten mbt een evt. verplaatsing wordt ook de suggestie gedaan Jan Haring een standbeeld te gunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsarchief