Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (komend)

Cursus Cultuurhistorie Hoorn

22-08-2021

Uitleg over bouwkunst van poortjesErfgoed biedt herkenning, geeft houvast en identiteit. 

Door ons erfgoed te begrijpen, krijgt het betekenis en waarde. 

Cultuurhistorie gaat over sporen uit het verleden, die in het heden zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn.

Het betreft een combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen waarin de thema’s van deze cursus samenkomen:

 

          1. Ontstaan van de stad

          2. Middeleeuwen

          3. Gouden eeuw

          4. Verval en veerkracht

          5. Bouwstijlen en geveltypen

          6. Pronk of praktisch 

Praktijk 

Kaartstudie op locatie

Erfgoed moet je vooral beleven! De praktijkbijeenkomsten bestaan uit een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals rondleidingen, speurtochten, presentaties, kaartstudie, films en museumbezoek. De zes praktijkbijeenkomsten vinden om de twee weken plaats op de zondagmorgen en duren ongeveer twee uur.  

Cursusmap 

Cursusmap

Iedere module in de cursusmap bevat per thema een aantal samenvattingen plus een aantal publicaties waarmee deelnemers zich kunnen verdiepen.  

 

Verwondering over details in het straatbeeld

 

 

De kosten zijn 129,- voor leden en 149,- voor niet leden. 

 

De cursus start op 22 augustus, aanmelden via educatie@oudhoorn.nl.

 

 

 

 

  Overzicht -