Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Lezing: De Stolpboerderij gaat niet door

12-01-2022

>.

Vanwege de actuele coronamaatregelen gaat deze lezing niet door. 

Ieder jaar worden in Noord-Holland ongeveer 25 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland doet sinds 2010 ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen die gesloopt zullen worden. Doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de geschiedenis van het boerderijtype.

Voorafgaand aan de sloop wordt onder meer het vierkant (het houtskelet van de stolp) onderzocht. Het vierkant is het oudste gedeelte van de stolp en geeft daarom informatie over de ouderdom van de boerderij. Door middel van jaarringonderzoek kan de leeftijd van het vierkant zeer nauwkeurig worden bepaald. Hieruit is gebleken dat een stolpboerderij vaak veel ouder is dan je op basis van de gevels zou verwachten. Achter gevels uit de 19ste eeuw kan bijvoorbeeld een vierkant uit de 16de eeuw schuil gaan.

Opgravingen

>.

Na de sloop vindt een opgraving plaats, waarbij de ondergrondse resten van de boerderij worden onderzocht. Hierbij komen bijvoorbeeld verdwenen kelders, funderingen en putten tevoorschijn. Aan de hand van deze gegevens kan de oude indeling van de stolp worden gereconstrueerd. Door de combinatie van boven- en ondergronds onderzoek kan de volledige geschiedenis van de boerderij in kaart worden gebracht.

Tijdens de lezing vertelt Dieuwertje Duijn over de resultaten van diverse onderzochte stolpboerderijen in West-Friesland. Dieuwertje Duijn is archeoloog bij Archeologie West-Friesland.

 

De lezing vindt plaats op woensdag 12 januari om 20.00 uur in het Foreestenhuis aan Grote Oost 43.

De lezingen kunnen vanaf nu uitsluitend door reservering en vooruitbetalen van het kaartje bijgewoond worden. Reserveren per info@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De prijzen zijn: 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden. De geldende maatregelen van de overheid m.b.t. de coronopandemie zijn van toepassing.

Consumpties in het Foreestenhuis kunnen alleen contant betaald worden. Graag zo gepast mogelijk. 

Foto's: AWF

 

  Overzicht Lezingen