Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (komend)

45 jaar Emancipatie in Hoorn

01-09-2022

Brand

Hoort u ze nog wel eens: de verhalen over het Vrouwenhuis en Salto? De ludieke acties en de strijd om een plaats in de Hoornse samenleving? Zo’n 45 jaar geleden startten vrouwen de emancipatiebeweging in deze stad. De oplevende belangstelling voor emancipatie in brede zin, voor diverse doelgroepen en hedendaagse thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit heeft de werkgroep Emancipatie Hoorn geïnspireerd om in 2022 verleden en heden van de emancipatiebeweging met elkaar in verbinding te brengen.

Er komt een speelse en ontspannende bijeenkomst in de schouwburg op 1 september 2022 ’s middags om het verhaal van emancipatie en van het Vrouwenhuis, gestart in 1977, in herinnering te brengen en de verbinding te leggen naar nu.

Emancipatie in Hoorn


Dan zal ook een speciale uitgave met het verhaal van een (ludieke) strijd, brandstichting, solidariteit, kraken, scholing, economische zelfstandigheid en vooral mondig wordende vrouwen verschijnen. Het rijk geïllustreerde magazine telt ongeveer 40 pagina’s en kost bij voorintekening tot 15 augustus slechts € 2,50; daarna € 3,50.

U kunt hier  intekenen via de website van Oud Hoorn of door een mailtje te sturen naar psbbhoorn@hotmail.com met vermelding van naam en telefoonnummer en gelijktijdig overmaken van € 2,50 naar IBAN NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. PSBB Hoorn.

Voor vragen 0229- 275300. U kunt uw exemplaar na de jubileumviering ophalen bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, Hoorn, 0229 273570.

 

  Overzicht Activiteiten divers