Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Het Claas Stapelshofje aan het Munnickenveld

De huisjes

De bouwfasen
De huisjes dateren uit verschillende bouwtijden. De westelijke huisjes zijn het oudst. Zij zijn gebouwd in het stichtingsjaar 1682.

De linker huisjes van de westelijke gevelwand.
De linker huisjes van de westelijke
gevelwand.
Idem de rechter  huisjes.
Idem de rechter huisjes.

De drie rechter huisjes van de oostzijde van tussen 1730 en 1776.
Herinneringssteen in de westelijke gevelwand naar aanleiding van de restauratie 1980-1981.

De twee noordelijkste huisjes van de oostzijde en het rechter huisje met rechts ervan in de hoek de deur van het toenmalig secreet of gemak aan de noordzijde rechts van het steegje of achterom, twee jaar nadien.

Links in de hoek de deur van het voormalige secreet en rechts de twee huisjes van 1684 van de oostelijke gevel.
Links in de hoek de deur van het voormalige secreet en rechts de twee huisjes
van 1684 van de oostelijke gevel.

De drie zuidelijke huisjes van de oostzijde moeten zijn gebouwd tussen 1730 en 1776.

FDe drie rechter huisjes van de oostzijde van tussen 1730 en 1776.
De drie rechter huisjes van de oostzijde van tussen 1730 en 1776.

Het linker pand als regentenkamer – de opvolger van de vorige regentenkamer – aan de noordzijde is pas in 1893 gebouwd.

Links de regentenkamer van 1893, rechts het huisje van “de hofjesvrouw” met rechts in de hoek de deur van het voormalige secreet.
Links de regentenkamer van 1893, rechts het huisje van “de hofjesvrouw”
met rechts in de hoek de deur van het voormalige secreet.

Oppervlakkig gezien schijnen de huisjes een zelfde uiterlijk te hebben. Wie de gevels goed “leest” en dat geldt ook voor de bouwhistoricus, zal zeker verschillen ontdekken in onder andere metselwerk en profilering van het houtwerk, die de bouwfasen verraden.