Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

R.K. Technische School St. Jozef

De tijd aan het Keern

R.K. Technische school, 
Keern Hoorn
R.K. Technische school
aan het Keern (foto P.Nooteboom 1961)

De school begon met drie eerste klassen van elk 24 leerlingen. Erg luxe was het allemaal niet. Sterker nog, de drie leraren - Piet Schoon (bouwkunde), Rinus van Agten (metaalbewerking) en Ben Odijk (algemeen vormende vakken) - en de jongens werden ontvangen in een vies en stoffig gebouw, met gehavende muren en helemaal niets aan onderwijsmateriaal. Het laatste was het gevolg van het feit dat Van Agten pas in juni dat jaar directeur was geworden en toen pas materialen kon gaan bestellen.

De leerlingen kregen dan ook aanvankelijk in plaats van boeken en gereedschappen een bezem in de handen gedrukt. Ze gingen elke dag met vuile kleren naar huis, meldde het Noordhollands Dagblad in een artikel in 1961.

Maar het bleef behelpen. Bij gebrek aan een gymnastieklokaal werden de gymlessen in het voormalige bakkerslokaal gegeven, op de verdieping. Dat was voor de leerlingen in het timmerlokaal erónder geen onverdeeld genoegen: de tl-buizen aan het plafond konden het gespring en geren niet waarderen en vielen soms naar beneden. Hierna zijn de gymlessen maar gestaakt. Menige oud-leerling en -leraar zal het zich nog herinneren: bij de storm op 12 juli 1961 stortte een schoorsteen door het dak van de machinale houtbewerking.
De elektrische installatie werd door het Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland PEN als zwaar verouderd bestempeld en dus afgekeurd.

 

Pauzeplaats
De pauzeplaats achter
de Ambachtsschool aan het Keern

Desondanks ging het bergopwaarts met de school. Stukje bij beetje kwamen de leerboeken en materialen binnen en kon langzaamaan een normale lessituatie ontstaan.
Het bedrijf Sasburg ontwierp een nieuwe, op de moderne tijd toegesneden elektrische installatie, inclusief - toen modern - tl-verlichting. Er was aandacht voor de leerlingen. Het NHD schrijft er met waardering over. Om twaalf uur vinden de jongens de tafel gedekt en gebruiken ze de broodmaaltijd met mes en vork. Er wordt thee bij geschonken. 's Winters kunnen de leerlingen in de middagpauze lezen, schaken of andere spelletjes doen.

Het leerlingental groeide gestaag. Dat was uit onderwijskundig oogpunt geen probleem: onder leiding van directeur Van Agten kwam een modern machinepark de school binnen, zoals draaibanken, fraismachines en een slijpmachine. De machines voor houtbewerking hadden een ultramoderne afzuiginstallatie. De modernisering zorgde voor de tijdsbesparing die nodig was voor een vijfdaagse schoolweek: de zaterdagochtend werd vrij.

 

Fietsenstalling
De fietsenstalling achter
de Ambachtsschool aan het Keern

De aanwas van leerlingen was wel een probleem vanwege het ruimtegebrek, dat steeds nijpender werd. Het wachten was op betere tijden. Die moesten aanbreken op een terrein aan de Berkhouterweg, naast de rooms-katholieke mavo van scholengemeenschap St. Aloysius die daar tegelijkertijd werd gebouwd. Op 4 augustus 1961 verkreeg de school optie op 15.000 vierkante meter bouwgrond. Door de bestedingsbeperking begin jaren zestig hield het ministerie de hand op de knip, maar eindelijk, in 1968, kon dan toch de bouw starten
In afwachting van deze nieuwbouw schafte de school in oktober 1965 een barak aan, afkomstig van de LTS in Oostburg, Zeeland, in 1967 gevolgd door de koop van een barak van de LTS in Hillegom. In augustus 1969 nog, met de nieuwe school in het zicht, werden twee lokalen in het Missiehuis gehuurd.