Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Latijnse school

Wie gingen er naar school?

De scholen lijken primair door jongens bezocht te zijn, al zijn er afbeeldingen waarop meisjes op school te zien zijn en geschriften waarin sprake is van een zolder of een zijkamer van de school waar aan meisjes onderwijs werd gegeven. Ook kennen we diverse vrouwen uit deze tijd die kunnen lezen en schrijven; zij moeten dat ergens geleerd hebben. Scholing was dus zeker niet alleen voor jongens, ook niet alleen voor de elite. Hoewel grote groepen van de samenleving nog steeds geen opleiding hebben genoten, maakten de inspanningen van de steden in de late Middeleeuwen de school wel openbaarder dan die daarvoor ooit was geweest. Het lijkt dan ook zo te zijn dat het onderwijs in de 16e eeuw voor meer kinderen bereikbaar was dan bijvoorbeeld in de 18e eeuw en dat het analfabetisme in deze tijd inderdaad opvallend laag kan zijn geweest.

Niets veranderd

Sommige dingen waren echter in de Middeleeuwen exact hetzelfde zoals ze nu zijn en dat is dat kinderen over het algemeen de school vaak niet zo leuk vinden. In een grappig bedoelde opsomming uit circa 1460 van 'Dinghen die selden gheschien [gebeuren]', overgeleverd in een verzamelhandschrift (Het Geraardsbergse Handschrift), is onder andere te lezen: 'Jonghe kinder van sulker sede, datsie geerne ter scolen gaen, dit vintmen selden, sonder waen'.

 

Andreas Cellarius

Kaart uit de hemelatlas van Cellarius De hemelkaart van o.a. oud Hoorns Latijnse School rector Andreas Cellarius is recentelijk (2006) in facsimile heruitgave verschenen.

Meer over deze herdruk en over Andreas Cellarius vind U hier.