Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwaad's Wasserij

Naar industrieterrein HN 80

In 1980 kreeg men de gelegenheid het gebouw van Azea-chemisch-reinigingsbedrijf aan de Kernweg 10 over te nemen. In dit pand werden de kantoren van beide bedrijven ondergebracht. Het chemisch reinigen van kleding zoals Azea dat deed werd voortgezet. In een later stadium werden de stomerij-activiteiten overgedaan aan een ander bedrijf in deze branche.

Al snel moest weer worden uitgekeken naar een andere en grotere locatie. Die werd gevonden op het adres Neutronweg 1, eveneens op het industrieterrein HN 80. Hier vonden beide bedrijven vervolgens gezamenlijk onderdak.

Inmiddels had het bedrijf een geheel nieuwe activiteit ontwikkeld en wel het verhuren van linnengoederen aan gezondheidsinstellingen. Dit werd gedaan in samenwerking met collega-wasserijbedrijven en zou een geheel nieuwe trend worden in de wasverzorging. Uit deze samenwerking met collega-bedrijven ontstond Rentex-linnenverhuur-organisatie met bedrijven verspreid over het gehele land. Het concept sprak zo aan dat ook buitenlandse wasserijen van deze kennis en organisatiestructuur gebruik gingen maken. Door het aanbieden van linnenverhuur aan de gezondheidszorg werden de mogelijkheden om meerdere diensten aan de afnemers aan te bieden vergroot. Het intern transport in de instellingen kon door afgepaste hoeveelheden linnengoederen voor elke afdeling worden verzorgd.

Door middel van computersystemen kon worden berekend welke hoeveelheid, en van welke soorten, een verpleegafdeling van ziekenhuis of verpleeghuis per dag verbruikte. Daarnaast werd ook kleding voor doktoren, verpleegkundigen, koks en technische dienst verhuurd. Ook operatie-afdeklinnen werd verhuurd evenals omloopkleding zoals die in operatiekamers wordt gebruikt. In die periode werden medewerkers van het wasserijbedrijf speciaal opgeleid om de operatiepakketten samen te stellen voor ieder type operatie. Deze pakketten werden in ziekenhuizen gesteriliseerd en aan de operatieafdeling geleverd. Het spreekt vanzelf dat de medewerkers die zich hiermee bezig hielden een grote verantwoordelijkheid hadden.

Aansluitend op deze nieuwe activiteit begon men zich ook te richten op bedrijfskleding voor de industrie. Deze kleding, zoals b.v. stofjassen en overalls, werden verhuurd aan bedrijven en vervolgens gewassen. Waar nodig werd deze kleding ook gerepareerd, vernieuwd en van een bar oftewel streepjescode voorzien. Met deze nieuwe vorm van dienstverlening was weer een extra dimensie aan het bedrijf toegevoegd. Voor dit wasgebeuren werd een geheel nieuwe hal ingericht daar het natuurlijk niet past om beroepskleding voor de industrie te verwerken samen met gezondheidszorg wasgoederen. Dit zijn twee geheel op zichzelf staande activiteiten.

Zegt u liever dag wasch
Advertentie jaren 30 vorige eeuw, Dag Wasch! Van stoomwasscherij en wasdag nu naar industriële dienstverlening in de gezondheidszorg

Toen alle nieuwe dienstverleningen waren geïmplanteerd in de organisatie en tevens ook de panden van de buren op Neutronweg 8-10 waren opgekocht kon naar nog meer uitbreiding worden omgezien. Het bedrijf beschikte na deze laatste aankoop over een productieruimte van maar liefs 6.000m2. Tal van luchtvaart-maatschappijen vonden in het bedrijf "Rentex-Kwaad Wasverzorging" een partner om het wasaanbod van sloopjes en dekens aan uit te besteden. Voor wat betreft de KLM betekende het dat alle wasgoederen in gebruik over de hele wereld in Hoorn werden gewassen en verder verzorgd. In die periode gaf het ook voor de medewerkers van het bedrijf een goed gevoel om voor de internationale luchtvaart te mogen werken.

 

Verwoestende brand

In de nacht van 22 op 23 december 1992 werd het bedrijf getroffen door een felle, uitslaande brand. Hierbij werd voor vele miljoenen schade veroorzaakt. De was kon gelukkig worden uitbesteed aan collega's binnen de Rentex-organisatie door het gehele land.

Een collega-bedrijf in Bolsward stelde faciliteiten voor wat betreft de avonduren beschikbaar. Het gevolg was dat de medewerkers van Rentex-Kwaad Textielverzorging elke namiddag naar Bolsward werden vervoerd. Daar kon dan een groot gedeelte van de goederen worden verwerkt. Het personeel van Rentex-Kwaad Textielverzorging heeft in deze, ook voor hen nare periode, geweldige medewerking verleend.

In 1995 werd het bedrijf in zijn geheel overgenomen door de landelijk opererende wasserij-organisatie "Lips Textielservice". Daarmee verdween tevens ook de naam Kwaad uit de Hoornse wasserijwereld. De Lips-organisatie bestond op dat moment uit 8 wasserijbedrijven, verspreid over het hele land. Op dat moment was Rentex-Kwaad Textielverzorging van deze bedrijven de grootste met een zéér uitgebreide dienstverlening.

Op dit moment is het bedrijf nog altijd gevestigd aan de Neutronweg op het Industrieterrein Hoorn 80. De dienstverlening is echter voor het overgrote deel gewijzigd en men is nu volledig gespecialiseerd in de verzorging van de gezondheidszorg.

Lips bedrijfsauto bij WFG Hoorn
Lips bedrijfsauto bij het Westfries Gasthuis in Hoorn (Foto: Marcel Rob - Westfries Weekblad)

Lips Kwaad
Lips vestiging op bedrijventerrein Hoorn80 in Hoorn (Foto: Google 2010)