Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Koninklijke borrel - De 'natte' Schermers

Laatste generatie

In 1903 treedt een nieuwe directie aan. Bernardus (Bernard; geboren 8 maart 1879 en overleden 15 november 1934) volgt vader Johannes op. Bernards broer Petrus Johannes (geboren 26 november 1885 en overleden 13 mei 1954) komt zeven jaar later mede aan het roer. In 1906 wordt het winkelpand aan het Kleine Noord grondig verbouwd. In de jaren twintig wordt tijdens een nieuwe verbouwing de winkel verrijkt met zeven opvallende deuren, waarin geslepen en geëtste ruiten met de initialen van alle vroegere firmanten. In het glas in lood zijn ook drinkglazen en 'voetjes van glazen' verwerkt. Het interieur blijft tot de verhuizing van het bedrijf in 1997 in stand. De geëtste ruiten zijn - net als veel andere bedrijfsrelikwieën - meegegaan naar de Geldelozeweg

Ramen

In de loop van de jaren dat Bernard en Petrus Johannes de directie vormen komen ook de drie zonen van de laatste in de zaak terecht. Johannes Antonius Gerardus wordt directielid in 1940; Gerar-dus Bernardus Johannes treedt in 1947 aan en de jongste zoon Franciscus Petrus Maria wordt in 1959 in de directie opgenomen. Op 1 oktober 1977 wordt de naam van de firma gewijzigd in Schermer Wijnkopers B.V. Vanaf dat moment treedt F.P.M. Schermer, de jongste van het drietal 'natte' Schermers, als enig directielid op. Terzijde: de 'droge' Schermers runnen lange tijd een gruttersbedrijf in Hoorn; de 'warme' Schermer een verwarmingsinstallatiebedrijf.

Paul en Joke Blom

In 1982 komt - bij het tweede eeuwfeest - een einde aan de dynastie der 'natte' Schermers. Paul Robert Blom (sinds 1965 in dienst en als adjunctdirecteur vooral actief als in- en verkoper van wijn) neemt samen met zijn vrouw Joke Blom-Wennink het bedrijf over. In 1997 volgt de verhuizing naar de Geldelozeweg en wordt het Kleine Noord verlaten. Samen beheren zij de oorspronkelijke recepturen en de gevestigde naam. Als wijnkenner geniet Paul Blom grote bekendheid in binnen- en buitenland. Het is dan ook niet vreemd dat de laatste decennia het omzetaandeel van de wijn fors stijgt. Joke Blom overlijdt op 20 juni 2009. Paul runt vanaf dat moment samen met jongste dochter Esther Ophoff- Blom Schermer Wijnkopers & Distillateurs. Esther werkt overigens al vanaf 1997 in de zaak. Twee jaar na de dood van Joke Blom komt ook oudste dochter Tanja in het bedrijf. Haar man Martin Philipse werkt al sinds 2007 bij Schermer. Esther, Tanja en Martin zullen gedrieën het bedrijf voortzetten.

Blom
V.l.n.r. Martin Philipse, Tanja Philipse-Blom, Esther Ophoff-Blom en Paul Blom.

 

Bronnen
Auteur: Hans Rijswijk

Illustraties
Paul Blom, Schermer Wijnkopers, Archief Oud Hoorn

© Eerder verschenen in Oud Hoorn Kwartaalblad 2012/1