Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1747)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De angst voor het nieuwe landschap
Han Lorzing   Den Haag : Staatsuitgeverij   (1982)  
Beschouwing over landschapsontwerp en landschapsbeheer
(C.5 - Lorz - 00548)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Archeologische Kroniek van Noord-Holland
Haarlem, Provincie Noord-Holland   (2012/2013)  
Jaarboek over archeologische vondsten in Noord-Holland.
(G.12 - AKNH - 01438)     Geschiedenis: Archeologie
De Archieven in Noord-Holland (behalve Amsterdam)
redactie: L.M. Th. L. Hustinx [... et al]   Samson : Alphen aan den Rijn   (1981)  
Het boek geeft een overzicht van de archieven en verzamelingen die in het rijksarchief in Nooord-Holland en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten in Noord-Holland berusten.Bijgewerkt tot 31 december 1980.
(G.0 - Arch - 00462)     Geschiedenis: Diversen
De Architect A.T. van Wijngaarden (1819-1900)
Gerard de Vries   Drukkerij Wilco, Amersfoort   (2019)   (ISBN 978 90 9031755 7)  
De Architect A.T. van Wijngaarden (1819-1900). Een eclectische signatuur in het West-Friese landschap. Beschrijving en Overzicht en tot standkoming van vaak Monumentale panden in West-Friesland.
(G.8 - Vrie - 01811)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
De avonturen van een VOC-soldaat : het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705
Jan Parmentier & Ruurdje Laarhoven   Zutphen : Walburg Pers   (2002)   (ISBN 9057301946)  
Zin voor avontuur en een ongelukkige liefde. Dat zijn de drijfveren van de Vlaming Carolus Van der Haeghe om zijn heil te zoeken in Oost-Indië.
(G.5 - Parm - 00440)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Bangert & Koewijzend
Ellie Bruijns   Hoorn, Vereniging Historisch Blokker en Stichting Historisch Zwaag   (2008)   (ISBN [s.n.])  
De Bangert & Koewijzend, Van bloeiende Bangert naar bebouwde kom en van rad tot Bullepad
(H.0 - Brui - 01199)     Geschiedenis: Hoorn diversen
De Bank van Lening te Haarlem : een instelling van weldadigheid
J.Th.R. van Greevenbroek   Haarlem : Fibula-Van Dishoeck   (1981)   (ISBN 9022837513)  
Geschiedenis van de Bank van Lening te Haarlem
(G.1 - Gree - 00605)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De banken zijn hard... : honderd jaar
Drs. J.P.H. van der Knaap   Hoorn : Edecea   (1983)   (ISBN 9070022230)  
100 jaar Nederlands Hervormde Kerk van Hoorn en personen die bij deze kerk betrokken zijn geweest.
(G.2 - Knaa - 00136)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Bedelaarskolonie - De Ommerschans, Het Eerste Landelijk Gesticht voor Luilevende Armen
Wil Schackmann   Amsterdam, Van Gennep   (2013)   (ISBN 9789461642158)  
De Ommerschans was een kolonie voor bedelaars in Overijssel. Ook vanuit de Hoornse bedelaarskolonie op het Oostereiland werden bedelaars 'opgezonden' naar de Ommerschans. Zie verder ook 'De Proefkolonie' (rec. nr. 984).
(G.1 - Scha - 00018)     Geschiedenis: Sociaal en economie
De Beeldenstorm
Dr. J. Scheerder   Haarlem : Fibula-van Dishoeck   (1978)   (ISBN 9022845206)  
De Beeldenstorm. Tussen 10 augustus 1566 en begin oktober van datzelfde jaar, werden vele altaren, beelden en soortgelijke voorwerpen in katholieke kerken vernield. Er wordt gekeken naar de achtergronden van deze beeldenstorm.
(G.2 - Schee - 00700)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Beeldenstorm, van Oproer tot Opstand in de Nederlanden 1566
Jan J.B. Kuipers   Uitgeversmaatschappij Walburgpers Zutphen   (2015)   (ISBN 978.94.6249.030.7)  
De Beeldenstorm, van Oproer tot Opstand in de Nederlanden 1566. Opstand tegen Spanje in de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 en de directe aanleiding op de Kettervervolgingen.
(G.2 - Kuip - 01703)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De Belofte
Andre en Nienke Nuyens en Karin van der Laan   Cichorei Amsterdam Uitgeverij   (2019)   (ISBN 978 94 91748 87 5)  
De Belofte. Een Liefdesgeschiedenis in de tijd van de VOC. Naar een idee van Roel Vente.Roman over Maerten van Wuyver die op het VOC-schip Land van Beloften naar Oost-Indie vaart.Beschrijving van de ontberingen die hij tijdens de Zeereis mee maakt, voor dat hij in Oost-Indie zal aankomen
(C.4 - Nuye - 01751)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De betekenis van de relatie tussen architectuur en kunst : eindverslag ConFRONTatie
Samenstelling Moniek en Ed Wagemaker   Hoorn : Stichting De Achterstraat   (1994)  
Overzicht van het project Confrontatie van de Stichting Achterstraat. De Stichting welke de scheidslijn tussen kunst, design en architectuur probeerde te onderzoeken.
(C.1 - Bete - 00195)     Cultuur: Musea en kunst
De Bezetting
Dr. L. de Jong   Querido Uitgeverij B.V.   (1985)   (ISBN 90 214 6898 0)  
De Bezetting, een Weergave van Tekst en Beeldmateriaal van de Uitzendingen van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 door Dr. L. de Jong
(G.5 - Jong - 01492)     Geschiedenis: Oorlogen, WO II, etc.
De Boterhal
Valentijn van der Heide Coordinatie   Kunstcentrum De Boterhal/KVH&O Hoorn   (1991)  
De Boterhal (Kunst Exposities Overzicht in 2 delen, overzicht 1 29-11-1987 - 17-02-1991 overzicht 2 24-02-1991 - 29-11-1997)
(C.1 - KVH - 01475)     Cultuur: Musea en kunst
De bouwers van de St. Cyriacus en Franciscus
Jan Onstenk   [S.l.] : Kerkbestuur St. Cyriacus en Franciscus   (1982)  
De bouwers van de St. Cyriacus en Franciscus. Geschiedenis Hoorn en/of omstreken; Bouwkunst en/of bouwhistorie
(G.2 - RKCF - 00138)     Geschiedenis: Kerk & geloof
De bouwkunst van ons land : dl. 1De Steden.
J.J.Vriend   Amsterdam : Scheltema en Holkema   (1942)  
Bouwkunst en/of bouwhistorie
(C.5 - Vrie - 00067)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De bouwkunst van ons land : dl. 2 Het Platteland
J.J.Vriend   Amsterdam : Scheltema en Holkema   (1942)  
Dorpen, kastelen en boerderijen.
(C.5 - Vrie - 01281)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De bouwkunst van ons land : dl. 3 Het Interieur
J.J.Vriend   Amsterdam : Scheltema en Holkema   (1942)  
Ingedeeld in tijdperken
(C.5 - Vrie - 01282)     Cultuur: Bouwkunst, architectuur & monumenten
De Bullebak
F. Butter   Hoorn : West-Friesland   (1944)  
De Bullebak. Een Westfriese vertelling in dialect.   Boeken van Butter ID 212ID 1829
(C.4 - Butt - 00897)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief