Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek - Alle boeken (1764)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

 

De Westfriese Omringdijk : geschiedenis van een monument
Ruud Spruit, Robert Ballot, Jan Stobbe ... [et al]   Abcoude : Unipers   (2005)   (ISBN 906825359X)  
De Omringdijk beschermt al eeuwenlang het West-Friese land tegen het water. Het is een van de oudste, zo niet de oudste dijk van Nederland, die de oprichting van het eerste Nederlandse waterschap tot gevolg had. De bewoners van het gebied binnen de dijk hadden lang de reputatie een opstandig volkje te zijn.
(G.4 - Spru - 00663)     Geschiedenis: Land & water
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma
Ben Beemster   Drukkerij van Berkum Graphic Solutions Zwaag   (2020)   (ISBN 978-90-9033074-7)  
De Wezen van der Lee uit Hoorn en hun Tante Ma. Kroniek van Drie Religieuze Wereldreizigers, hun Zussen en de Familie van Moederskant zie ook ID 1655
(G.8 - Beem - 01795)     Geschiedenis: Genealogie - Biografie
De woid uit
Theo Koomen   Hoorn : Westfriesland   (cop. 1985)   (ISBN 90-205-1839-9)  
Bundel met artikelen en stukjes eerder verschenen in Onze Krant, geschreven in het Westfries.
(C.4 - Koom - 00214)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
De zangkunst van Johannes Martinus Messchaert (1857/1922)
Frans Schouten   Utrecht : Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis   (2011)   (ISBN 9789063752200)  
Uitvoerige monografie over het werk en de carierre van de tijdens zijn leven in Europa gevierde concertzanger en alom zeergewaardeerde zangpedagoog.
(C.2 - Scho - 01062)     Cultuur: Muziek, dans, theater
De zeeweringen en waterschappen van NoordHolland
Mr. G. de Vries   Haarlem : Johannes Enschedé en Zonen   (1894)  
Werk over de zeeweringen en verschillende bannen in Noord-Holland
(G.4 - Vrie - 00891)     Geschiedenis: Land & water
De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden
Elisabeth Neurdenburg   Amsterdam : J.M. Meulenhoff   (1948)  
De zeventiende eeuwse beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden beschreven vanuit het perspectief van: Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenoten.
(C.1 - Neur - 00859)     Cultuur: Musea en kunst
De zoektocht naar de Hoorn : de wonderlijke reis van Schouten en Le Maire
Ruud Spruit en Martijn Manders   Amsterdam : De Bataafsche Leeuw   (2007)   (ISBN 9789067076227)  
De Hoorn was een schip dat in december 1615 verging voor de kust van Argentinië. Het schip stond onder leiding van Willem Schouten en Jacob Le Maire. Recentelijk werd er een expeditie georganiseerd naar de overblijfselen van het wrak.
(G.6 - Spru - 00812)     Geschiedenis: Maritiem
De Zoete Zee
Cherry Duyns   Uitgeverij Voetnoot Amsterdam   (2000)   (ISBN 90 71877 45 0)  
De Zoete Zee. Het IJsselmeergebied in foto's 1945 - 2000. Geschiedenis en verhalen en beschrijvingen van Plaatsen Rondom de het IJsselmeer. Alsmede de Bevolking waaronder Cultuur en Klederdrachten.
(G.4 - Duyn - 01733)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee
K. Boonenburg   Allert de Lange N>V> Amsterdam   (1956)  
De Zuiderzee. Overzicht van Plaatsen rondom de Zuiderzee en het ontstaan daarvan. Alsmede een overzicht van de bevolking en gebruiken. Beschreven in woord en beeld.
(G.4 - Boon - 01720)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee : een herinneringswerk
H. Colijn et al   Amsterdan : Scheltema & Holkema's Boekh. en Uitgevers Mij. N.V.   (1932)  
De Zuiderzee : een herinneringswerk. Op 28 mei 1932 werd het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht. N.a.v. deze gebeurtenis is dit ingebonden boek uitgegeven. Talrijke aspecten uit verleden, heden en toekomst van de Zuiderzee en het land en de plaatsen er omheen worden uitvoerig behandeld.
(G.4 - Coli - 01003)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzee : van land tot water, van water tot land
Gerrit van der Heide   Haren : Knoop & Nieumeijer   (1974)   (ISBN 9061482623)  
Publicatie over de geschiedenis van de Zuiderzeegebied.
(G.4 - Heid - 00615)     Geschiedenis: Land & water
De Zuiderzeeballade
Carel de Jong   Hoorn : Westfries Museum   (2003)  
De Zuiderzeeballade. Foto's bij gelijknamige tentoonstelling, WFM 2003
(G.6 - Jong - 00589)     Geschiedenis: Maritiem
Defile : dichters uit Hoorn en omstreken
Samenstelling Jan Ax Petra Ponte   Hoorn/Helmond : West-Friesland   (1993)   (ISBN 90-205-2254-X)  
Defile. dichters uit Hoorn en omstreken. Bloemlezing van dichters uit Hoorn en omstreken.
(C.4 - Defi - 00197)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
geen foto
A. Pasch   Brussel : Paleis der Academien   (1969)  
Kruisebroeders; St. Pietersdal
(G.2 - Pasc - 00656)     Geschiedenis: Kerk & geloof
Den Nederlandtschen Landtspiegel in Ryme Gestelt
Bevat twee kleine gedichten van C. Taemszoon uit Hoorn.
(C.4 - Heyn - 00170)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
Den Uitgelezen Hoorn : Hoorn in 400 jaar poezie
Samengesteld door Rien Bonte   Hoorn : Koeman Franke Out   (1991)  
Den Uitgelezen Hoorn : Hoorn in 400 jaar poezie. Bloemlezing en commentaren van poezie over Hoorn.
(C.4 - Den - 00181)     Cultuur: Literatuur, poëzie, taal
pdf Bekijk of download de PDF versie (13.19 MB - Opent in nieuw venster)
Den Waterstaat in Nederland, : van 1795-1848
J. Röell   Utrecht : J. de Kruyff   (1866)  
Historisch-Staatsrechtelijk onderzoek dat zich met name richt op het waterbeheer door de jaren heen.
(G.4 - Roel - 00404)     Geschiedenis: Land & water
Depok, de Droom van Cornelis Chastelein
Nonja Peters en Geert Snoeijer   LM Publishers-Volendam   (2019)   (ISBN 978-94-6022-524-6)  
Depok, de Droom van Cornelis Chastelein. Verhaal van een Christelijke Indische Gemeenschap, die na de onafhankelijkheid van Indonesie hun Moederland moesten ontvluchten, uit het overwegend islamitische Indonesie. De Depokkers verdienen dan ook een plaats in de Geschiedschrijving voor de toekomstige generatie.
(G.6 - VOC - 01714)     Geschiedenis: Maritiem
Der Beden des Poerters der Stede van Alcmair Goedertierlijc Toe Geneghen
J.C.M. Cox   Alkmaar, Gemeente Alkmaar   (2003)   (ISBN 9073131030)  
Stadsrechten van Alkmaar met uitvoerige uitleg.
(G.1 - Cox - 01254)     Geschiedenis: Sociaal en economie
Die alten Lagerhäuser Amsterdams,
RĂ©vĂ©sz Alexanders, Magda Dr.   Martinus Nijhoff, Den Haag   (1927)  
Een klassiek boek over pakhuizen. Het boek is voor de eerste maal gepubliceerd in februari 1928. Dat betekent dat de zwart-wit foto's ook uit die tijd dateren. De tweede druk uit 1954 is in gebonden vorm verschenen, maar de uitgever had omstreeks 1978 nog een hele voorraad... lees verder >>
(C.6 - - 01836)     Cultuur: Gebouwen afzonderlijk
pdf Bekijk of download de PDF versie (5.31 MB - Opent in nieuw venster)
Redactie bibliotheek: Vacature
Werkgroep documentatie en archief