Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kapel van de Buitengewone Wijkgemeente v/h de Veereeniging tot Evangelisatie der Nederlands Hervormde Kerk te Hoorn (“Eikstraatkapel”)

Exterieur

De plattegrond toont een T-vorm. De poot vormt het schip in zaalvorm. De zijvleugel rechts ten opzichte van de Eikstraat fungeerde als bestuurskamer en de linker als catechisatieruimte.
De lagere aanbouw aan de voorgevel, welke fungeert als hoofdtoegang en vestibule en heeft dezelfde basisvorm. Deze toegang bestaat uit een dubbele, zware en blankgelakte eiken deur.
De voorkopgevel van het dak aan de straatzijde eindigt in een rood koperen sierspits als ornamenten.

De spits op de voorgevel.
De spits op de voorgevel.

In het metselwerk van de top van de achterkopgevel is een groep uitsparingen zichtbaar, van elk ongeveer ter grootte van een staande strek, in het metselwerk ten behoeve van de ventilatie van het schip.

De ventilatieopeningen in de achtertopgevel.
De ventilatieopeningen in de achtertopgevel.

De gehele kerk wordt gedekt door zadeldaken voorzien van geglazuurde, zwarte romaanse dakpannen.
Achter tegen de kerk zijn in de loop der tijd o.a. wegens de verbouwing tot wooneenheden in 2008 enige bouwsels toegevoegd voorzien van platte daken.
De langsmuren van het schip bestaan uit op verfijnde wijze geconstrueerde om en om zeer smalle muurdammen van 35 cm breed en glas-in-lood vensters van 46 cm breed, met blank glas, vanaf de plint tot goothoogte.

De smalle vensters en muurdammen van de zijgevels.
De smalle vensters en muurdammen van de zijgevels.

Het metselwerk van de plint, ±96 cm hoog, is opgetrokken uit donker roodbruine steen, 22x12x3,5 cm, in noords verband met een verdiepte lintvoeg, waarbij de stootvoeg echter als vol-en-zat is uitgevoerd. Al het metselwerk boven de plint is van een licht rood-bruine kleur, met een dunne platte steen van 24x11,6x4 cm met verdiepte voeg in klezorenverband.

Het metselwerk van dichtbij.
Het metselwerk van dichtbij.

Voor de fietsen van hen, die uit de buitengemeente de kerkdiensten bezochten was voorzien in een rijwielstalling aan de achterzijde van de kerk.