Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

St. Michaelskerk

De voorgevel

De voorgevel rust op een hardstenen plint, evenals het linker geveldeel tot aan de aanbouw van 1913. De oostelijke en westelijke zijhoeken zijn als hoekpilasters uitgevoerd. Deze pilasters worden bekroond door een forse pinakel.

Eén der vernieuwde pinakels.
Eén der vernieuwde pinakels.

Links en rechts van de toren rust op een cordonlijst van Bentheimerzandsteen een groot rondboogvenster met een glas-in-lood dichting. De uitkragende ontlastingsboog van elk staat op nog iets verder uitkragende aanzetstenen. Een eindlijst dekt de gevel af.

De voorgevel van de uitbreiding

Deze is onderdeel van de oostelijke terugliggende uitbreiding van 1913. Zij is voorzien van een lessenaarsdak, dat eveneens voorzien is van een maas-leidekking. Het metselwerk hiervan heeft echter een snijvoeg gekregen. In de voorgevel van de uitbreiding bevindt zich een dichtgezet rondvenster en geheel omvat door een rollaag. Daaronder bevindt zich een hardstenen druiplijst. Evenwijdig aan de daklijst loopt nog een klimmend boogfriesje.

De oostelijke zijgevel

Deze langsgevel van de uitbreiding is opgedeeld in vijf traveeën. Zij zijn onderscheiden door vijf pilasters van welke de zuidelijkste een hoekpilaster vormt. De gootlijst wordt ondersteund door gootklossen. Direct onder de goot ontwaart men een bloklijstje. De drie middelste traveeën tonen elk een rondboogvenster voorzien van glas-in-lood ramen. Zij tonen de letters (initialen?) R en V.R.W en de getallen (jaartallen?) 1830 en 1850. De betekenis ervan is nog onduidelijk. De ontlastingsrondbogen bestaan uit een rollaag. De panelen staan op een vensterbank van gietijzer.

Eén der glas-in-lood-vensters.
Eén der glas-in-lood-vensters.