Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2015 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2015 - 1

Bij de voorplaat.

Dat de viering van 70 jaar bevrijding in mei 2015 zijn schaduwen vooruitwerpt, is te zien aan de voorplaat: een trouwfoto uit mei 1945 van Leo Trap en Elly Beek. Haar dagboekaantekeningen en oorlogsherinneringen nemen het grootste gedeelte in beslag van deze uitgave van ons kwartaalblad.

De ontdekking van een onderaardse gang

Schrickx, Christiaan
Pag. 4-7
De 'ontdekking' van een onderaardse gang in de buurt van het Kerkplein is minder spectaculair dan het lijkt, aldus Christiaan Schrickx, een van onze stadsarcheologen. Met behulp van een historisch overzicht en oude kaarten laat hij de ligging zien van de stadsriolen, zoals die aan het begin van de 19de eeuw werden opgetekend. De oorsprong ervan is nog veel ouder: Velius vertelt er al over! Niet zozeer het bestaan van het stelsel van overdekte riolen is dus het verrassende aspect van de ontdekking, als wel het feit dat dit stukje gang zo prachtig bewaard gebleven is, ondanks alle bouwactiviteiten sinds de 15de eeuw. Het is voorlopig wel het oudste nog bestaande stuk van de riolering zoals die er in de 15de/16de eeuw uitzag.

Horatius in Hoorn

Leek, Ben
Pag. 8-11
Ben Leek laat zien dat de spreuk op het toegangspoortje van de voormalige Latijnse school ( nu de toegang tot het Claes Stapels Hofje op het Munnickenveld) prachtig weergeeft hoe het onderwijs aan de Latijnse school in de 16de/17de eeuw stoelde op twee pijlers: de bestudering van de klassieke oudheid en het christendom. Teruggaan naar de bronnen van zowel de klassieke als de christelijke auteurs leidt tot een levenshouding die, in navolging van Erasmus, Bijbels humanisme genoemd wordt. Juist dat beschouwde men als dé manier om toekomstige regenten op te leiden.

De oorlogsherinneringen van Elly Trap - Beek

Ottens, Egbert
Pag. 16-38
In een korte inleiding vertelt Egbert Ottens hoe Oud Hoorn in het bezit gekomen is van het dagboek van Elly Trap - Beek, dat zij als jonge, Joodse onderduikster in Hoorn geschreven heeft. Peter Tack heeft informatie verzameld over de familie als achtergrond bij het artikel. Rudi Trap heeft tekeningen gemaakt bij het verhaal van zijn moeder. De herinneringen van Elly laten de lezer, al naar gelang zijn of haar leeftijd, de oorlogsjaren in Hoorn herbeleven of laten hem daarmee kennis maken.
Bekijk het trouwalbum van Leo Trap & Elly Trap-Beek hier. (Let op, PDF van 56MB)

Rubrieken

Met een verslag van de najaarsledenvergadering, een beschrijving van de nieuwste aanwinsten in ons documentatiecentrum, het jaarverslag (PDF) van de vereniging Oud Hoorn, het jaarverslag van de Kerkmeijer-de Regt Stichting, een biografische schets (door Frans Kwaad) van Bart Bok, een beroemd sterrenkundige die geboren is in het complex waarvan het Pakhuis deel uitmaakt, stadsbeeld, het overzicht van restauratie, wijziging en verval in Hoorn, en mededelingen van het bestuur zit dit nieuwe nummer weer boordevol!

Lezers schrijven

Wim Buitenhuis (Harderwijk) reageert op het arikel "Oorlogsevacués in Hoorn in de meidagen van 1940?" Zijn reactie vindt u hier Dienke Hondius (Amsterdam) reageerde op het artikel over "Jacobus Hondius". Deze reactie leest u hier

Bekijk of download de PDF versie (4.08 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn