Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Armenschool (9)

1901 - 1920: Schoolvergaderingen

Telaatkomers en verjaardagen

De verslagen van het jaarlijkse overleg van de onderwijzers, de 'schoolvergadering', geven een indruk van de dagelijkse gang van zaken op de school. Een van de onderwerpen die in 1910 wordt besproken, is hoe om te gaan met leerlingen die te laat komen. Helaas vermeldt het verslag niet hoe de onderwijzers dit probleem toen aanpakten.

In het zelfde jaar wordt ook gesproken over het vieren van verjaardagen op school. Het wordt niet wenselijk gevonden dat een jarige leerling iets lekkers uitdeelt aan zijn klasgenoten. Bij sommige onderwijzers is het gebruikelijk dat zij op hun verjaardag een cadeautje krijgen van hun leerlingen. Daar moet een einde aan komen. Een jarige onderwijzer mag zelf wel uitdelen, maar moet ervoor zorgen dat zijn buren geen last hebben van de pret in zijn klas.

Schrijven, tekenen en gymnastiek

In 1911 is de schoolvergadering gewijd aan de invoering van een nieuwe methode voor het aanvankelijk leesonderwijs en een nieuwe schrijfmethode. Een van de onderwijzers pleit voor de invoering van een nieuwe schrijfmethode 'voor het verkrijgen van een lopende hand'. Daarvoor is het nodig lei en griffel af te schaffen. Alleen in het begin mogen de leerlingen met potlood schrijven; daarna moeten ze de kroontjespen ter hand nemen. Voorgesteld wordt te werken volgens de 'tacteermethode' van P.M.H. Welker.

J.C. Kerkmeier
Tekenleraar J.C. Kerkmeijer, op het Baadland, ca. 1900

Een paar jaar later wordt tijdens de schoolvergadering gediscussieerd over het tekenonderwijs. De schoolplaten van Hinse en Meerwaldt zijn aan vervanging toe. Omdat de onderwijzers het niet eens kunnen worden over het doel van het tekenonderwijs op de lagere school, wordt besloten de heer Kerkmeijer uit te nodigen voor een lezing over dit onderwerp. Daarna zal een beslissing worden genomen.

In 1914 dient hoofdonderwijzer S. Holzmüller, die in 1888 de leiding overgenomen heeft van de heer Fick, een verzoek in bij de gemeente om het gemeentelijk gymnastieklokaal ook beschikbaar te stellen voor leerlingen van zijn school. Die toestemming komt er. Een aantal klassen heeft er in het voorjaar van 1914 gebruik van kunnen maken. De andere leerlingen krijgen, als het weer het toelaat, gymles op de binnenplaats. Helaas wordt het gymnastieklokaal in augustus al weer gevorderd vanwege de mobilisatie. Maar vanaf maart 1915 kan er weer in de zaal worden gegymd.

Gemeentelijke Gymzaal Achter de Vest
Gemeentelijke gymzaal, Achter de Vest

F.H. Holzmüller
Zittend tweede van rechts schoolhoofd F.H. Holzmüller bij zijn afscheid als secretaris van het College van Regenten der Rijkswerkinrichting in 1927 (foto WFA/Schepel)

Neutrale schoolnamen

In 1916 besluit de gemeenteraad de openbare lagere scholen in Hoorn met ingang van 1 september van dat jaar neutrale namen te geven. De aanleiding is de samenvoeging van de Eerste burgerschool voor jongens met de Eerste burgerschool voor meisjes. De School voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat heet voortaan Gemeenteschool No.1, de Tussenschool in de Kruisstraat Gemeenteschool No. 2 en de Eerste Burgerscholen gaan samen verder als Gemeenteschool No. 3. Voor deze school wordt een nieuw gebouw neergezet aan de Draafsingel, zie Draafsingelschool