Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Gemeente mbt plan de Vrijheid   (24-03-2021)


Een goed stedenbouwkundig ontwerp begint bij een helder netwerk op basis van de historische ondergrond. In dit gebied ligt een goede mogelijkheid om het langzaam verkeersnetwerk te verbeteren. Dat biedt tevens de mogelijk om hier een rijker plan te maken dat ook de voormalige tuinderswoning intact laat. Door het plan op te schuiven en in woningaantal te verkleinen ontstaat er een helderder stedenbouwkundig concept waarbij de tuinderswoning kan blijven en een rol kan krijgen binnen de nieuwe buurt. Dit kan door het fietspad uit de Kersenboogerd langs het spoor te houden en voor het plan de Vrijheid te laten aansluiten op de Holenweg. De voetgangers uit de Kersenboogerd kunnen hierdoor via het dijkje een duidelijker en interessante route richting Julianapark krijgen. Door het verleggen van het fietspad ontstaat er aan de oostzijde ruimte om het plan op te schuiven om zo aan de westzijde voldoende ruimte te creëren. Wanneer de het dijkje via een simpele voetgangersbrug over het spoor wordt verbonden met het andere deel van de Holenweg ontstaat er voor de stad een inspirerend voetgangersnetwerk dat via de historische lijnen de verschillende buurten en het Julianapark met elkaar verbindt.

 

Lees hier de complete brief.

 

  Terug naar Brieven bestuur