Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan College van Burgemeester en Wethouders mbt de omgevingsvisie   (10-05-2021)


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn

Nieuwe Steen 1

Hoorn

 

Hoorn, 4 mei 2021

 

Betreft: De toekomst van Hoorn

 

Geacht college,

 

De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan de Omgevingsvisie – Hoorn 2040, over de toekomst van onze stad, te leveren.

De Vereniging heeft deze bijdrage in de vorm van een 10 puntenplan gemaakt, analoog aan de aanpak van het bureau Kuiper Compagnons.

Daarnaast hebben verschillende leden van de Vereniging, met veel plezier, deelgenomen aan de online-bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente met geïnteresseerde bewoners en andere betrokken partijen.

De basis van onze reactie ligt in de historie van de stad. Onze bijdrage aan de Omgevingsvisie vindt u als bijlage bij deze brief, getiteld Omgevingsvisie In 10 punten.

Zie hier

Hoogachtend,

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

 

Jaap van der Hout, voorzitter                                       Matt Wever secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur