Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Reactie op de Omgevingsvisie   (21-11-2021)


oudhoornHet bestuur van Vereniging OUd Hoorn heeft een reactie gegeven op de door de Gemeente opgestelde Omgevingsvisie. De reactie is gericht aan het College van burgemeester en wethouders, maar ook verstuurd aan de Gemeenteraad. De samenvatting treft u hieronder met een verwijzing naar een reactie per onderdeel.

Allereerst zijn ons enkele interessante paragrafen opgevallen m.b.t. vergroening, inclusiviteit en fietsbereikbaarheid. De gemeente heeft er vooralsnog voor gekozen om het brede palet aan sectorale visies slechts beperkt te integreren, waardoor de visie in termen van de omgevingswet veel minder krachtig is geworden. De visie lijkt daarnaast op een grote afstand van Hoorn en van onze stadgenoten geschreven te zijn.

Deze omgevingsvisie is nog te weinig innovatief. Ook kent de visie veel algemeenheden die op veel gemeenten van toepassing kunnen zijn en is vooral een opsomming van bestaand beleid. In de visie is veel aandacht voor de kansen bij het toerisme en weinig aandacht voor de bewoners in hun directe woonomgeving. Het gaat om een overall visie, dat betekent niet dat de Grote Waal, Risdam, Kersenboogerd, Bangert en Oosterpolder, Blokker en Zwaag vooral behandeld kunnen worden als verdichtingslocatie. Vernieuwend aan de omgevingswet is dat de sociale en maat schappelijke sectoren een duidelijke positie kunnen innemen.

Over het geheel is van een stip op de horizon te weinig sprake. De omgevingsvisie is bij uitstek het instrument om beleidsmatig de dragende identiteit van de stad en de dorpen, de historische lijnen in de oude stad, de lanen en de linten te beschouwen en integraal verder te ontwikkelen en te beschermen in samenhang met de sectorale beleidsvisies. Niet alleen voor de bezoekers maar vooral voor onze eigen inwoners. Helaas vult deze omgevingsvisie deze belangrijke taak onvoldoende in. De vraag moet zijn hoe identificeer je een stad? Aan de mensen, aan de gebouwen of aan beide? Onze historische omgeving zegt vaak veel over de inwoners van de stad. Het zijn de mensen die op basis van hun ideeën, inzichten en idealen met elkaar deze leefomgeving hebben gemaakt waarin zij goed gedijen. Zoals de stad door de eeuwen heen is veranderd, zijn ook haar inwoners veranderd. Maar sommige gedeelde waarden blijken verrassend constant. De constante is dat Hoorn altijd een stad is geweest waar de mensen oog voor elkaar, voor kwaliteit en voor ontspanning hebben. Dat zijn waarden die we graag willen behouden. Er is nog te weinig aandacht voor de regierol die de gemeente moet vervullen om meer stad te worden. Als die rol niet steviger wordt dan zullen de doelen, voor zover geformuleerd, niet bereikt worden. Interessant zijn de kaarten die gebruikt zijn en die over elkaar gelegd kunnen worden om te zien waar in welke wijk iets gebeurt en wat.

 

Lees hier de volledige reactie.

 

  Terug naar Brieven bestuur