Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Piet Geerling en Piet Winkelaar: Hoornse autopioniers van het eerste uur

Sober openingsfeest

Op 29 augustus, 's middags om 15.00 uur 1939 kon het nieuwe bedrijf op grootse wijze worden geopend. Alhoewel, geheel feestelijk was de opening niet daar aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog juist de grote mobilisatie was begonnen. Zo kon de heer Winkelaar op de dag van de opening niet aanwezig zijn, evenals tal van klanten, vrienden en bekenden die eveneens onder de wapenen moesten komen. Ook de directie van Ford kon door deze dreigende oorlogsomstandigheden de post in Amsterdam niet verlaten en schitterde door afwezigheid.

Opening werkplaats in 1939
Een beeld van de versierde werkplaats op de dag van de opening: 29 augustus 1939.

Etalage met Fordchassis
Ten behoeve van speciale presentaties beschikte Ford over een chassis in doorsnede. Natuurlijk was dit object ter gelegenheid van de opening naar Hoorn gehaald en stond opgesteld in de showroom.

Het nieuwe bedrijf werd geroemd om de ruime showroom waarin maar liefst drie auto's konden worden opgesteld. Verder was er naast de ingang een z.g. smeerput te vinden daar de toenmalige auto's regelmatig moesten worden doorgesmeerd. Achter de aan de straatzijde gelegen showroom bevond zich het privékantoor van de heren Geerling en Winkelaar, het boekhoudkantoor en het onderdelenmagazijn. Het privékantoor en het kantoor van de afdeling boekhouding waren gescheiden door een wand van gebrandschilderd glas, voorstellende de nieuwe garage, geflankeerd door zinnebeeldige voorstellingen van handel en industrie en versierd met het wapen van Hoorn. Dit prachtige raam werd vervaardigd door de Hoornse schilder Jacob Langereis en werd door het personeel op de dag van de opening aangeboden aan de directie. In de loop der jaren hebben er verschillende interne verbouwingen plaats gevonden binnen het bedrijf. Hierdoor is het raam verdwenen en het is onbekend waar het is gebleven.

Opening Keern 1939
Op 29 augustus 1939 kon het nieuwe en smaakmakende bedrijf van Geerling en Winkelaar aan het Keern geopend worden. Gezien de oorlogsdreiging ging dit vrijwel zonder enige feestvreugde.


Opening 1939, Lincoln V12
Ter gelegenheid van de officiële opening had men heel wat uit de kast gehaald, met naast het gehele leveringsprogramma van Ford o.a. een peperdure Lincoln V12 cabriolet (voorgrond rechts).

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan de verkoop van nieuwe auto's. Toen in de laatste jaren van de oorlog vrijwel iedere auto door de bezetter was gevorderd moest men ook bij Geerling en Winkelaar uitzien naar ander emplooi. Het garagepersoneel, voor zover nog aanwezig, ging zich bezig houden met "wonderkachels", oliemolens, houtgasgenerators en een constructie die als tabaksnijmachine door het leven ging. Dit apparaat was nodig voor het verwerken van wat men toen noemde "eigen teelt": tabak gekweekt in o.a. tuintjes achter het huis.

Na de Tweede Wereldoorlog

Vanzelfsprekend was het voor een autobedrijf een moeilijke tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nieuwe auto's waren in eerste instantie in het geheel niet te koop en later pas op toewijzing. Mondjesmaat kwam de productie van nieuwe auto's in Engeland en Amerika weer op gang. Het was dan ook een grote bezienswaardigheid toen er in 1948 een fonkelnieuwe groene Amerikaanse Ford in de kleine showroom getoond kon worden. De halve stad liep uit en in Hotel De Keizerskroon werd zelfs een speciale film vertoond die liet zien hoe de productie van deze auto tot stand kwam.
In 1954 stapte de heer Geerling uit de zaak, in 1955 gevolgd door de heer Winkelaar. De heer Winkelaar vertrok om gezondheidsredenen met zijn gezin naar Schoorl waar hij in februari 1964 overleed.

H. Vink
H. Vink stond jarenlang aan het roer van
Geerling en Winkelaar
Na het afsluiten van deze periode werd het bedrijf overgenomen door Hendrikus Vink. Tot op dat moment had Hendrikus (Henk) Vink samen met Harry Leeuw een autobedrijf aan de Veemarkt gerund. Met op de pui de vertrouwde firmanaam van G. en W. werd het bedrijf voortgezet en onder leiding van Vink verder uitgebouwd. De gestage groei noodzaakte tot uitbreiding van gebouwen en terrein en in 1966 werd een nieuwe bedrijfshal met kantoren aan het bestaande pand toegevoegd. Hiervoor was nog ruimte beschikbaar tussen het bestaande bedrijf en de spoorbaan.
Op deze plaats was ooit de speeltuin genaamd "Klein Zwanenburg" annex kinderboerderij gevestigd van veehouder Zwaan. Daarnaast hielden de melkhandelaar Siem Ruiter en Nic. de Boer, expoitant van hotel De Keizerskroon, zich hier bezig met het fokken van nertsen. De toezichthoudster van de speeltuin verbleef in een woonwagen aan de rand van het terrein.
In juli 1958 deed P. Kieftenburg uit de Baanstraat een aanvraag bij de gemeente Hoorn om op een gedeelte van dit terrein een autosloperij te mogen vestigen. Dit zéér tegen de zin van de heer Vink van Geerling en Winkelaar die zijn bedrijf niet graag in verband zag gebracht met een autosloperij. Desondanks kreeg Kieftenburg toestemming om een dergelijk bedrijf te mogen beginnen.

Bedrijfswagens

Ook in de bedrijfswagensector was Geerling en Winkelaar al sinds de oprichting actief. In 1955 volgde zelfs de aanstelling tot Ford Truck Districtsdealer, een geselecteerde groep van 23 dealers die de belangen behartigde van de specifieke kopers in de vervoerssector. In die tijd speelde Ford nog een niet-onbelangrijke rol in de vrachtautowereld. Zo verscheen bij Ford in die jaren naast de populaire D- truck de Transcontinental: een vrachtauto, zo groot dat hij met geen mogelijkheid aan het Keern naar binnen kon. Dat betekende dat er een andere oplossing moest worden bedacht om aan een dergelijk gevaarte te kunnen sleutelen. Het was dan ook daarom dat H. Vink besloot een geheel nieuw truckcentrum op te zetten op het industrieterrein Hoorn 80.
Aan het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw werd de Henk Vink opgevolgd door zijn schoonzoons F. Inia en R. de Weger. Henk Vink overleed op 28 juli 2001 op 83-jarige leeftijd.