Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Piet Geerling en Piet Winkelaar: Hoornse autopioniers van het eerste uur

Bekende namen

Jan Molenaar
Jan Molenaar


Landloperprent Jan Molenaar
De landloper-prent van Jan Molenaar

Bekende namen van medewerkers uit de Geerling en Winkelaar-periode waren o.a. Teun Tuytel en Jan Molenaar. Verder o.a.: P. Tromp, O. van Meurs, J. de Vries, G. Kaag, J. Molenaar, J. Entius, K. Koops, K. Tilet, P. den Otter, R. de Weger, F. Inia, J. Klomp, P. Has, J. Koeman, S. Wit, G. Vet, W. Buis, Reina Beers, K. Blauw en K. Sas.
Van hen was Jan Molenaar als verkoper ongetwijfeld de bekendste in het Westfriese land. Ook al omdat Jan (Johnny Miller) nog wel eens optrad als drummer in een band. Voor zijn komst naar Hoorn was Jan dan ook drummer in de Beverwijkse band "The Blue Jamguys". Jan kwam in 1948 in dienst van Geerling en Winkelaar waar op dat moment een jongste bediende werd gevraagd. Jan Molenaar maakte zijn entree bij de heer Winkelaar met de woorden: "Ik kom solliciteren op uw advertentie waarin u een jongste bediende vraagt". De verbaasde heer Winkelaar vroeg zich af hoe het kwam dat een 22-jarige solliciteerde naar de functie van jongste bediende. "Ik kan niets, en daarom sta ik hier". Voor de heer Winkelaar gaf dit de doorslag om Jan Molenaar te verkiezen boven een reeks van sollicitanten die zichzelf regelrecht de hemel in prezen. In de loop der jaren groeide Jan Molenaar uit tot een chef-verkoop die altijd vol zat met grappen en grollen. Zo had hij prentjes op zak met de afbeelding van een landloper. Wanneer een cliënt hem naar zijn mening het vel over de oren had gehaald bij het afsluiten van een transactie, reikte hij zo'n kaartje uit met de woorden: "Het zal nog jouw schuld zijn als ik er bij mijn pensioen zo uit zal zien". De prent toonde naast de afbeelding van een landloper de tekst "Hij gaf steeds de hoogste korting...".
Dat pensioen kwam voor Jan in 1985 na ruim 35 jaar in dienst te zijn geweest van Geerling en Winkelaar. Met een gigantisch feest werd afscheid genomen van de man die wel de smaakmaker van het bedrijf werd genoemd. Helaas heeft Jan Molenaar maar zeer kort van zijn pensioen mogen genieten. Vijf dagen na zijn afscheid overleed hij plotseling op 60-jarige leeftijd.

Teun Tuijtel

Teun Tuijtel
Teun Tuijtel klom op van leerling-monteur tot
bedrijfsleider. Tegenwoordig wordt er met behulp van de
computer aan een auto "gesleuteld". In de tijd van Teun ging
dat nog met grof gereedschap en lasapparaten.

Naast Jan Molenaar was het ook Teunis (Teun) Tuijtel die een belangrijk stempel heeft gedrukt op de historie van Geerling en Winkelaar. Met een kersvers LTS- monteursdiploma op zak stapte de jeugdige Teun in 1943 bij Geerling en Winkelaar naar binnen. Om in zo'n hyper modern bedrijf te mogen werken was de droom van iedere leerling-monteur. Teun lukte het en voor het kapitale bedrag van 7 gulden in de week mocht hij aan de slag als jongste monteur.
In die jaren was de leiding van de werkplaats in handen van H. Leeuw, die enkele jaren later samen met H. Vink een eigen autobedrijf onder de naam Leeuw en Vink aan de Veemarkt zou beginnen.
Gezien de oorlogsomstandigheden viel er in de begintijd weinig aan autos te sleutelen voor Teun. Het werk beperkte zich tot het inbouwen van en onderhoud plegen aan houtgasgeneratoren, en nog later o.a. het vervaardigen van de eerder genoemde "wonderkachels".
Echter na de Tweede Wereldoorlog braken drukke dagen aan voor Teun Tuijtel. Op de eerste plaats moest er gesleuteld worden aan de voertuigen van de Binnenlandse Strijdkrachten. Verder doken er allerlei auto's op die voor de Duitse bezetter waren ondergedoken. Vooral deze auto's gaven de nodige problemen daar men in die jaren nog nooit van conserveren had gehoord en de voertuigen soms vele jaren onder de hooiberg verstopt waren geweest.
In 1954 ontstond bij Geerling en Winkelaar een vacature voor werkplaatschef. Voor Teun was dit aanleiding om naar deze functie te solliciteren. Gezien zijn ervaring en vakbekwaamheid werd Teun in dat jaar aangesteld als chef van de werkplaats en tevens bedrijfsleider. In al die jaren toonde Teun zich van alle markten thuis en kreeg min of meer de leiding over het gehele bedrijf. Het was dan ook niet voor niets dat de toenmalige directeur R. de Weger dit bij het afscheid van Teun bevestigde met de woorden "Eigenlijk is Teun Tuijtel hier de baas".
Op 29 oktober 1983 werd het 40-jarig bedrijfsjubileum van Teun Tuijtel op grootse wijze gevierd. Teun Tuijtel overleed op 21 maart 2009 op 81-jarige leeftijd.

Bekende namen in het kort

Een andere medewerker van het eerste uur was P. Tromp. De beide compagnons kwamen er al snel achter dat er naast het verkopen en sleutelen aan autos een goede boekhouding onontbeerlijk was. Het was dan ook daarom dat al in 1941 de toen 21-jarige P. Tromp als boekhouder in dienst werd genomen. Naarmate het bedrijf groeide werd ook deze afdeling uitgebreid en kwam de leiding in handen van P. Tromp. Door zijn vele jaren ervaring en verantwoordelijkheidsbesef werd P. Tromp in 1954 benoemd tot procuratiehouder. De heer Tromp sloot zijn carrière bij Geerling en Winkelaar af in de functie van adjunct-directeur. Na zijn pensionering vertrok de heer Tromp naar Alkmaar waar hij op 94-jarige leeftijd overleed.
In het rijtje namen van medewerkers van het eerste uur mag ook die van O. van Meurs niet ontbreken. O. van Meurs kwam al in 1938 in dienst van het bedrijf dat toen nog aan het Kleine Noord gevestigd was. Van Meurs was jarenlang chef van het onderdelenmagazijn en heeft de grote expansie van het bedrijf geheel meegemaakt.
Van een wat latere generatie is Jos Entius die in 1965 in dienst kwam van Geerling en Winkelaar. Samen met zijn echtgenote heeft Jos vele jaren "boven de zaak" gewoond. Uit deze periode kan Jos zich nog een zeer indrukwekkend voorval herinneren. "Op een sombere herfstdag in 1973 woei er een hevige storm. Mijn echtgenote verliet juist de kamer op weg naar de keuken. Ineens was daar een gigantische klap en de ramen vlogen er uit. Wat bleek nu: het bovenste gedeelte van de markante schoorsteen die het bedrijf sierde lag bij ons in de woonkamer. Door dat ze juist was opgestaan is mijn vrouw aan de dood ontsnapt. De schade was echter enorm".

Het einde van G. en W.

Geerling en Winkelaar na 1966
Ten tijde van het directeurschap van H. Vink kwam in 1966 een grootse uitbreiding tot stand en kon een nieuwe showroom annex kantoren aan het bedrijf worden toegevoegd (rechts).

Na het overlijden van de heer H. Vink waren het de heren F. Inia en R. de Weger die de directie gingen vormen van Geerling en Winkelaar. In 1994 kwam de leiding van het bedrijf een aantal jaren in handen van de heer K. Koops.
In juli 2006 verdween de naam Geerling en Winkelaar van de gevel. Het bedrijf werd voortgezet onder de naam B. en K. Autocentrum (Blauwboer en Kossen, Schagen), onderdeel van de Middelbeek-groep uit Alkmaar. Hiermee kwam een einde aan 80 jaar Hoornse autohistorie onder de naam Geerling en Winkelaar. Inmiddels is bekend geworden dat B. en K. Autocentrum per 1 januari van dit jaar (2014) is overgegaan in handen van de Alkmaarse Dekker Autogroep.