Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Engelbewaarderskerk

R.K. - Kerk van de H.H. Engelbewaarders te Hoorn

Realisatie

Het werk werd voor uitvoering opgedragen aan aannemer Gebr. Tuin uit ‘t Zand (NH).
Als nevenaannemers werden opdrachten verleend aan Technisch Installatiebureau P. J. Schermer uit Hoorn voor de verwarmingsinstallaties en aan Fa. G. N. Karsten uit Blokker voor de elektrische installaties.
Het tuinplan werd ontworpen door tuinarchitect Kardinaal en uitgevoerd door tuinier Takken. De eerste paal werd op 23 mei 1960 geheid. De officiële opening was op 29 september 1961.


 Engelbewaarderskerk in 1965
Engelbewaarderskerk in 1965
Engelbewaarderskerk
Engelbewaarderskerk vanaf Johannes Poststraat (foto: Bert Stuurman 2014)

De kerk werd gesloten op 13 juni 2011 (Tweede Pinksterdag).
De kerk werd verkocht en kreeg een andere bestemming met de vestiging van het Uitvaartcentrum Johannes Poststraat, op 10 september 2011. De aula en bijruimten zijn niet vrij toegankelijk.

Engelbewaarderskerk ZO
Zijgevels zuidwest- en zuidoost zijde (foto: Bert Stuurman 2016)
Engelbewaarderskerk ZW
Zijgevel zuidwest zijde met toren en ingang (foto: Bert Stuurman 2016)

Constructie

Voor de constructie zijn houten palen met betonopzetters toegepast. De gemetselde gevels, in wildverband, hebben geen dragende functie. Niet zichtbaar is dat in het roodgenuanceerde gevelmetselwerk betonnen kolommen met een betonnen ringbalk zijn opgenomen.

Metselwerk wildverband
Gevelmetselwerk in wildverband (foto: Bert Stuurman 2016)
Gele vormbaksteen in Vlaams verband
Interieur metselwerk in vlaams verband (foto: Bert Stuurman 2017)

De dakconstructie is een plat dak, in hoofdzaak gedragen door een aantal stalen liggers die rusten op de ringbalk en in de kerkzaal gedragen worden door 4 ronde stalen kolommen. Ook zijn binnen aan de zijgevel rechts nog stalen kolommen voor die functie. De invulling van het stalen raster is met een houten balklaag en een houten dakbeschot. In 1965 werd het dak uitgebreid hersteld en heeft het een lichte zadeldakvorm gekregen.
In de kerkzaal zijn de wanden gemetseld met een lichte bouwsteen, witgeschilderd. De achterwand bij het priesterkoor is gemetseld in een gele vormbaksteen, in Vlaams verband.


Ingemetseld hardstenen consecratiekruisje (foto: Bert Stuurman 2017)

In het gevelmetselwerk is een patroon van kleine stalen raampjes opgenomen. En in het metselwerk binnen zijn uit hardsteen gehakte consecratiekruisjes ingemetseld.
Het balkon in de kerkzaal biedt ruimte voor het orgel en een zangkoor.