Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Engelbewaarderskerk

R.K. - Kerk van de H.H. Engelbewaarders te Hoorn

Het interieur

Binnen in de kerk was het eerste dat opviel het verhoogde priesterkoor met altaar, lezenaar en een driekruis. Het verhoogde koor is nog aanwezig, evenals de sokkel van het altaar. Nu is de sokkel een podium voor de uitvaart.

Overzicht interieur
Overzicht van het interieur in 2007. Links het glas-in-beton raam, midden het priesterkoor en rechts het driekruis.
Altaar Engelbewaarderskerk
Detail van priesterkoor (foto: mevr. Anja Bouma 2007)

Er was ook nog een kleiner altaar, voor de dagkerk. Het voormalige priesterkoor en de trappen zijn rondom afgewerkt met hardsteen.
Links van het koor was de plaats van de doopvont, nu nog herkenbaar aan de verdiepte ronde cirkel in de vloer.
De kerkbanken zijn verwijderd, er zijn enkele exemplaren bewaard. Deze zijn opgesteld op het voorterrein.
Het grijsblauwe plafond bestaat uit houten latten.


Het orgel
Het Vermeulen orgel in 2007

Op het balkon van de kerk staat nog het orgel, een Vermeulen orgel, een eenvoudig orgel met twee manualen en één pedaal, uit 1961. Tien registers oorspronkelijk, in 1967 uitgebreid tot zeventien registers.

Het op de toren bevestigde ijle kruis is nu verwijderd. De luidklok Rafael, met een gewicht van 700 kg en toon G, is nog wel aanwezig in de toren.