Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Engelbewaarderskerk

R.K. - Kerk van de H.H. Engelbewaarders te Hoorn

Gemeentelijk Monument en herbestemming

Na lange discussie en op een eerste initiatief van de Vereniging Oud Hoorn, werd het kerkgebouw op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst, op 21 september 2010. Het gebouw werd van belang geacht onder meer wegens de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van naoorlogse rooms-katholieke kerkbouw.
De verbouwing en verkleining van de kerk mocht niet baten. Het nog verder teruglopende aantal kerkgangers noopte opnieuw tot maatregelen. In september 2008 kwam het voorstel van het Bisdom om de kerk te sluiten. Daadwerkelijk gebeurde dat op maandag 13 juni 2011 (tweede Pinksterdag).
Voor het behoud van het gebouw werd een oplossing gevonden met de verkoop aan Rita Feld en een bestemmingswijziging als uitvaartcentrum.
Daarvoor waren natuurlijk aanpassingen nodig in het interieur.

Plattegrond uitvaartcentrum
Plattegrond uitvaartcentrum
Overzicht interieur
Het interieur in 2017. Links het glas-in-beton raam.

De banken in de aula gingen eruit en werden vervangen door comfortabele stoelen.
Er werden wat aanpassingen en kleine toevoegingen aan de ruimtelijke indeling uitgevoerd.
Ook werd boven de toegang naar de aula een terugliggend semitransparant kunststof scherm gemonteerd. Tot tegen het plafond, met een verticale indeling.
Opening van het nieuwe ‘Uitvaartcentrum Johannes Poststraat’ door burgemeester Onno van Veldhuizen op 10 september 2011.

Overzicht interieur
Het interieur in 2017

Aan Rita Feld werd op 23 februari 2015 de Schipper-Oosterkerkprijs toegekend als waardering voor haar initiatief om de voormalige Engelbewaarderskerk in Hoorn Noord te kopen en er een eigen uitvaartcentrum in te vestigen. Zo kon de kerk behouden blijven als cultuurmonument.

 

 

 

Bronnen
- Auteur
- Rita Feld, Uitvaartcentrum Engelbewaarderskerk

© februari 2017