Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van Tussenschool tot Ireneschool 9

Verhuizing naar de Muntstraat (1930 - 1933)

Nieuw gebouw voor het lager onderwijs

Terwijl Gemeenteschool No. 3 aan de Draafsingel de luxe kent van een nieuw gebouw, moeten de andere twee openbare lagere scholen zich behelpen met verouderde en uitgewoonde schoolgebouwen. Daarom besluiten B en W dat er een nieuwe school voor lager onderwijs gebouwd moet worden.

Op 16 december 1930 stemt de gemeenteraad in met het voorstel van het college om dit nieuwe gebouw neer te zetten aan Johan Messchaertstraat, tussen de Gemeentelijke Ulo en Gemeenteschool No. 3. De raad verleent een krediet van 59.800 gulden. Het gebouw wordt ontworpen door stadsarchitect Jacob Faber, die ook het gebouw van de Ulo en dat van Gemeenteschool No. 3 heeft getekend.

Aanvankelijk is niet duidelijk of School No. 1 of School No. 2 naar de Johan Messchaertstraat zal verhuizen. Op een bouwtekening uit 1931 is op de gevel het nummer 2 ingetekend, maar uiteindelijk is het Gemeenteschool No. 1 die het nieuwe gebouw na de zomer van 1932 in gebruik mag nemen. Het gebouw aan de Muntstraat zal worden opgeknapt ten behoeve van Gemeenteschool No. 2.

Het schoolgebouw aan de Johan Messchaertstraat uit de jaren dertig, gebouwd voor Gemeenteschool No. 1 (foto VOH)
Het schoolgebouw aan de Johan Messchaertstraat uit de jaren dertig, gebouwd voor Gemeenteschool No. 1 (foto VOH)

Klachten

Op 4 februari 1932 schrijft burgemeester Bisschop een brief aan het hoofd van de school, de heer Boot. Hierin vraagt hij opheldering over klachten over de school die hem ter ore zijn gekomen. Voor sommige ouders zou dit aanleiding geweest zijn hun kinderen van school te nemen en op de christelijke lagere school te plaatsen. De burgemeester wil precies weten hoeveel leerlingen de afgelopen jaren van Gemeenteschool No. 2 zijn overgestapt naar de christelijke lagere school en onder wat voor omstandigheden dit is gebeurd.

Binnen twee weken krijgt de burgemeester uitvoerig antwoord. Het schoolhoofd heeft zijn dossiers goed op orde. Hij doet gedetailleerd verslag van alle conflicten met ouders en leerlingen die tot het vertrek van leerlingen naar de christelijke school hebben geleid. In het schooljaar 1930-1931 ging het om tien leerlingen.

Het schoolhoofd schrijft, dat ouders het dreigement om hun kind van school te nemen en op de christelijke school te plaatsen, gebruiken om hun gelijk te halen als zij een verschil van mening met de school hebben. Het hoofd vindt dat dit dreigement geen aanleiding mag zijn de hand te lichten met maatregelen, die in het belang van het gehele onderwijs worden genomen en waaraan alle leerlingen en vooral ook de ouders zich moeten aanpassen.

De burgemeester laat weten met voldoening kennis te hebben genomen van de repliek van het schoolhoofd. Hij concludeert dat het personeel geen blaam treft en dat de leiding van de school bij de heer Boot in goede handen is.

Ouderavond

Op 12 april 1933 verschijnt in De Nieuwe Courant een uitgebreid verslag van een ouderavond die gehouden is op Gemeenteschool No. 2. Schoolhoofd Boot wijst er in zijn openingswoord op dat herziening van de Lager-onderwijswet die minister Terpstra voor ogen heeft, een aanslag zal zijn op de kwaliteit van het lager onderwijs. De minister wil om te bezuinigen de gemiddelde klassengrootte verhogen naar 45 leerlingen. Volgens het schoolhoofd betekent dit dat de kans bestaat op klassen van meer dan vijftig leerlingen. ‘Het gaat bergafwaarts met het onderwijs,’ meent Boot. (Het wetsvoorstel van Terpstra haalt de eindstreep overigens niet.)

Een tweede grief van het schoolhoofd is het verbod van het college van B en W op meerdaagse schoolreisjes. Zulke reisjes dragen volgens Boot juist bij aan een goede band tussen onderwijzers en leerlingen. Ten slotte memoreert Boot de aanstaande verhuizing naar de Muntstraat, waarmee ‘de illusie van een nieuwe school vervlogen is’.

De Nieuwe Courant, 1 februari 1933
De Nieuwe Courant, 1 februari 1933

Verbouwing Muntstraatschool

Inmiddels is op 28 januari 1933 de verbouwing van het schoolgebouw aan de Muntstraat publiek aanbesteed. Op 16 februari maken B en W bekendgemaakt aan wie de werkzaamheden zijn gegund. J. van ’t Hek en J. Stroet uit Hoorn mogen voor 18.461 gulden de verbouwing uitvoeren. Het glas- en schilderwerk wordt voor 1.979 gulden gegund aan Jac. Schekkerman en Zoon, eveneens uit Hoorn.

Op maandag 4 september 1933 nemen leerlingen en onderwijzers van Gemeenteschool No. 2 het gerenoveerde schoolgebouw aan de Muntstraat in gebruik. Nergens wordt melding gemaakt van een officiële of feestelijke opening.

Het gerenoveerde gebouw van Gemeenteschool No. 2, later de Ireneschool, aan de Muntstraat
Het gerenoveerde gebouw van Gemeenteschool No. 2, later de Ireneschool, aan de Muntstraat