Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Burgerinitiatief Westerdijk   (30-01-2021)


Per mail aan Rico Klaassen Bos
Hoorn, dd. 29 januari 2021
In reactie op uw schrijven dd. 15 januari 2021 om samen met buurtbewoners een burgerinitiatief te
starten hebben we u ingediende plan gepubliceerd op onze website en daarbij deze reactie 
geplaatst.

 

 

  Terug naar Brieven bestuur