Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Nieuwjaarsspeech + statistieken   (10-01-2022)

oudhoorn

EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2022

Buiten de Coronatijd houdt de voorzitter van Oud Hoorn begin januari in het Verenigingsgebouw een speech voor de circa 120 vrijwilligers. Daarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Hieronder de speech van Jaap van der Hout: 

 Beste leden, het is het tweede jaar op rij dat we onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers en genodigden met de gebruikelijke speech van de voorzitter als één van de gebruikelijke onderdelen niet konden houden. Als lid werd u altijd verblijd met deze speech als onderdeel van de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Ook het afgelopen jaar hebben we ook weer een veelbewogen jaar achter de rug.

Hans Rijswijk Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van Hans Rijswijk. Hans is gegrepen door dat verschrikkelijke virus dat ons al twee jaar in de greep houdt. Hans was een bekende verschijning binnen Hoorn en onze vereniging, hij zette zich niet alleen in voor onze vereniging maar was onder andere een graag geziene gastheer in de Oosterkerk. Bij ons was Hans actief in de redactie van het kwartaalblad en de expositiegroep. Daarnaast was Hans ook een vraagbaak en was altijd bereid zijn handen uit de mouwen te steken. We missen deze gedreven vrijwilliger nog dagelijks.

Zie het In Memoriam

Naast Hans zijn de afgelopen periode zijn ook nog de volgende leden overleden, Lukas van Opzeeland Lukas was verenigingslid, Dirk Tober, Dirk was gids en Jacques Entius en Bert Stuurman, beide waren redactie lid.

Zoals in de gehele maatschappij waren er periodes dat ons clubhuis op slot zat, beperkt geopend of volop draaiend. Maar net als overal draaide alles op de achtergrond door binnen de vereniging. Hierdoor bleef de vereniging zichtbaar voor onze leden en de Hoornse inwoners. Dit gebeurde op allerlei niveaus, het kwartaalblad bleef gewoon verschijnen. Bij de voorplaatDe redactie van het kwartaalblad heeft afscheid genomen van Egbert Ottens als hoofdredacteur. Egbert heeft ons kwartaalblad de waarde gegeven die het nu heeft, we zijn hem dankbaar voor dit prachtige blad dat onder zijn leiding is ontstaan. In Arnoud Landsdaal heeft de redactie een nieuwe redacteur gevonden met Ton Spruyt als coördinator.

 

In het jaar 2021 probeerden we opnieuw leden en belangstellenden in het oude en mooie van Hoorn betrokken te houden via onze website en de sociale media. Gelukkig konden er wel lezingen en cursussen plaats vinden, waardoor er nog fysieke contacten waren. Hopelijk doet zich in 2022 weer de mogelijkheid voor om te wandelen, want in reacties op sommige bijdragen op onze Facebookpagina wordt er af en toe naar gevraagd. Onze website, kennisbank en Facebook site zijn het afgelopen jaar dan ook weer goed bezocht.

Kennisbank

De website werd goed bezocht

In 2021 is er een grote stijging te zien van het aantal bezoekers tot bijna 63500. Er waren 20% bezoekers meer dan in 2020 die onze website wisten te vinden. De bezoekers bladerden door 404.214 pagina’s om de verschillende informatie op te zoeken. Zie document over de website. De stadswandelingen werden 14% meer bezocht en konden worden
gedownload, dit zal zijn oorzaak hebben door de pandemie 

Met ingang van 2021 zijn de Google Analytics statistieken van de Kennisbank samengevoegd met die van de website. Vanuit de ZCBS-registratie is dit de statistiek van de Kennisbank. De Kennisbank heeft in 2021 4% meer bezoekers ontvangen, de beeldbank laat opnieuw een forse stijging zien, bij het relatief geringe aantal bezoekers van het HHSM-boek dient te worden aangemerkt dat in de beeldbank bij vrijwel elke foto van de binnenstad de relevante informatie uit het boek wordt geraadpleegd en getoond.  

facebookDe populariteit van de Facebook pagina van Oud Hoorn blijft gestaag door groeien. Op 31 december 2021 heeft de pagina 1821 ‘likes’, en er zijn 2004 volgers. En wat blijkt: negen mensen hebben zelfs ‘ingecheckt’ bij Oud Hoorn. Het meest populair op de FB-pagina zijn oude foto’s en grappige of leerzame anekdotes, en de serie van ‘ergens in Hoorn’. We hebben een vaste fanclub die bijna alle berichten leuk vindt, andere berichten bereiken weer specifieke doelgroepen, zoals berichtgeving die we delen over Vereniging het Carillon, Stichting Vrienden Begraafplaats het Keern of zangkoor Soli Deo Gloria. Het populairste bericht van 2021 is het bericht over de historie van supermarkt DEEN van 11 december 2021. Dat bericht kende een bereik van ruim 8800 personen, kreeg 204 likes (stand 31-12-2021), er werden 36 opmerkingen geplaatst en het bericht werd nog 19 keer gedeeld. Over het bezoek aan onze Facebookpagina kunt u hier meer informatie vinden. 

De werkgroep stadsontwikkeling heeft een druk jaar achter de rug. De gemeente strooide met plannen die van grote invloed zijn op onze binnenstad en het Hoornse erfgoed. Om een paar plannen te noemen, de Poort van Hoorn, de hoogbouwvisie, de Rozenbuurt en de toekomstvisie voor de gemeente in het kader van de omgevingswet. We hebben al deze plannen van de gemeente gevolgd en van opbouwend commentaar voorzien. (zie de links in de tekst) Voor de Poort van Hoorn hebben we veel goede bruikbare opmerkingen gekregen van u, onze leden. Door uw bijdrage is onze reactie een breed gedragen reactie van de vereniging geworden.

Anja MoritWe misten het afgelopen jaar natuurlijk ons pakhuis als ontmoetingsplaats voor vrijwilligers en leden en onze traditionele zomerwandelingen. Om de liefhebbers toch van onze stad toch te laten genieten zijn er in zeer korte tijd vier zelfloop stadswandelingen ontwikkeld. Een hoogwaardig product, dat via de website vele honderden malen al is gedownload. Ook is er in het afgelopen jaar, tussen alle sluitingen van ons pakhuis door, een prachtige cursus cultuurhistorie georganiseerd. Deze cursus blijft een vaste waarde binnen ons programma. Op onze website is hier het nodige te vinden 

 

kinderen

Wat dit afgelopen jaar ook doorging was ons educatieprogramma. Het afgelopen jaar hebben weer 700 leerlingen van de groepen 7 en 8 genoten van dit programma. Dit jaar stond ben ik een Held of Schurk weer op het programma. Het is leuk om te zien dat er bij deze jeugd ook weloverwogen wordt gekozen voor een vaak genuanceerde mening. 

Nog net op tijd hebben we dit jaar een “gewone” ledenvergadering kunnen houden, natuurlijk wel met een coronacheck bij de deur maar dat soort bezigheden begint langzamerhand een vast onderdeel van onze maatschappij te worden. Hieke Stapel

Tijdens onze ledenvergadering is Hieke Stapel benoemd tot erelid. (Meer informatie over onze ereleden treft u hier) Hieke heeft deze onderscheiding verdiend door de vaste waarde die ze binnen de vereniging is, een aantal van haar bezigheden waren, of zijn gids WG Stadswandelingen, coördinator werkgroep Stadswandelingen, bestuurslid van onze vereniging, lid v.d.  Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, Secretaris/penningmeester Comité Open Monumentendag. Daar Hieke een stapje terug doet gaan we deze alleskunner en vraagbaak missen.

We zijn als bestuur (zie organisatiepagina) dankbaar dat ondanks al het ongemak van de afgelopen coronaperiode we nog steeds beschikken over een uitgebreide groep enthousiaste vrijwilligers die ondanks de handicaps van deze periode zich blijven inzetten voor onze vereniging.

Onze buren van het theater het Pakhuis zijn druk bezig om plannen te maken voor verbetering en vernieuwing van dit gezellige en kleine theater. Dit heeft er toe geleid dat we met elkaar in gesprek zijn geraakt om te bekijken of er voor beide partijen verbeteringen in de huisvesting mogelijk zijn als we gezamenlijk naar onze huisvesting en wensenlijstjes kijken. Of er mogelijkheden zijn gaan we het komende jaar leren. Maar kansen als deze komen slechts eenmalig langs het is een poging waard. We houden jullie op de hoogte.

Hopelijk dat we, ondanks de huidige lockdown, het toekomstige jaar weer met wat meer vertrouwen tegemoet kunnen zien. Aan ons team van vrijwilligers zal het niet liggen, zij hunkeren weer naar een normale omgang met onze leden en de Hoornse bevolking.

Ik wens namens het bestuur (zie organisatiepagina) iedereen een voorspoedig maar vooral gezond 2022 toe.

Jaap van der Hout

 

 

 

 

Nieuwsarchief