Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

T.A. Pool

Wapen van Drechterland, zegel Pool
De oude naam 't wapen van Drechterland wordt in deze advertentie nog toegepast

Het pand Groote Noord 55, waar Teunis Albertus Pool zijn eigen bedrijfje probeert op te bouwen, bestaat uit drie étages. Beneden is de winkel waar kruidenierswaren, sigaren en tabak worden verkocht, boven de winkel bevindt zich een tabakskerverij en de woongelegenheid.

Bijna een jaar na de start van hun bedrijf komt er uitbreiding in het gezin. Op 16 Februari 1850 wordt dochter Alida geboren. Al snel daarna, per 1 mei 1850, wordt er een dienstbode, Adriana Woestenburg uit Hoorn (1825), aangenomen en wordt het tabaksbedrijfje uitgebreid met de aanname van een knecht, de leerling tabakskerver Jan Dros (1830) uit Broek in Waterland. Beide trekken bij het gezin in.

Na Alida worden in 1851 nog een jongetje en in 1853 een meisje geboren. Deze kinderen overlijden al vrij snel na hun geboorte, ze worden resp. 4 maanden en 2½ jaar oud. Natuurlijk was kindersterfte in de 19e eeuw een veel voorkomend verschijnsel maar de zorgen zullen er niet minder om geweest zijn. Alida is het enige kind uit het gezin Pool dat volwassen wordt.

Ook Bertha, de vrouw van Teunis, overlijdt jong, op 17 mei 1857, ze is dan 33 jaar oud. Acht jaar na het stichten van een familie en het starten van een bedrijf is Teunis Pool weduwnaar. Dochter Alida is dan nog maar net 7 jaar oud. Tegenvallers als deze zullen zeker van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het bedrijf.

Merkje Pool's tabaksfabriek
Reclameuiting op een opschrijfboekje

Teunis Pool hertrouwt al snel, 25 maart 1858 trouwt hij in Alkmaar met de uit Alkmaar afkomstige Cornelia Christina Ohmstede (17 juli 1838). Dit huwelijk blijft kinderloos en daardoor komt er geen opvolging in de mannelijke lijn voor het bedrijf.
Het bedrijf blijft kleinschalig, Pool houdt het bij één knecht en de klantenkring blijft beperkt tot Hoorn en directe omgeving. Hij levert hoofdzakelijk aan particulieren.
Ondanks de kleinschaligheid ziet Pool wel kans een vertrouwde naam op te bouwen en de naam "Pool's tabak" wordt door de jaren heen een begrip.

Als in 1891 Teunis Albertus Pool overlijdt zet zijn weduwe en tweede vrouw Cornelia Ohmstede de zaken nog enkele jaren voort. Dochter Alida is dan al lang daarvoor getrouwd en met man Dirk Schotsman verhuisd naar Oosthuizen.

In 1898 wordt het bedrijf overgenomen door Jacob Ruyter (17-8-1859). De naam van het bedrijfje, "T.A. Pool" blijft gehandhaafd.