Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Schoenwinkel

Door de vertegenwoordiging en verkoop van Upper Ten over heel Nederland wordt de tabaksfabriek steeds meer de producent van één artikel en verdwijnt de noodzaak van een kantoor op een dure locatie als het Grote Noord. In 1964 wordt het kantoor en de achterliggende woonruimte verkocht aan N.V. Hoogenbosch Schoenen te Amsterdam.

Schoenwinkel Dolcis
Schoenwinkel Dolcis (2001)

Na een grondige verbouwing van de benedenverdieping, waarbij de vroegere huiskamer van Piet Ruyter wordt omgebouwd tot schoenopslagplaats, wordt het vroegere kantoor van Pool een schoenenwinkel. Directeur Jacob Ruyter was al eerder verhuisd van de bovenwoning op het Grote Noord naar een andere woning.
Het kantoor van Pool verhuist in zijn geheel naar Nieuwsteeg 5, een ruimte die voor die tijd ook al werd gebruikt als kantoorruimte voor het bedrijf. Ingaande 15 maart 1964 wordt Nieuwsteeg 5 het nieuwe kantooradres voor de tabaksfabriek v/h T.A. Pool.

Ruim een jaar later volgt er een statutenwijziging met een kleine aanpassing van de naam. De nieuwe naam wordt "NV Tabaksfabriek de Pool", mogelijk dat met deze naamsverandering werd tegemoetgekomen aan de in de volksmond reeds veranderde naam. Deze naamsverandering wordt in 1971 gevolgd door de omzetting van de NV in een BV. Een omzetting die van overheidswege voor de kleinere bedrijven noodzakelijk werd geacht.

Veel bedrijven hebben te lijden van toegenomen concurrentie door de steeds verdergaande massaproductie. Bovendien bepalen grote en sterke bedrijven als Niemeyer en van Nelle door hun beheersing van de importmarkten van cacao, koffie, thee en tabak de marktprijs.

Voor de meeste bedrijven lijkt schaalvergroting vanaf de jaren 60 een van de weinige mogelijkheden om het hoofd boven water te houden en veel bedrijven denken zich het vege lijf te kunnen redden door zich te laten opkopen of door een fusie aan te gaan met een groter moederbedrijf. Veel van de kleinere tabaksbedrijfjes verdwijnen gewoonweg in het niets.

Pakje Upper Ten tabak
Pakje Upper Ten tabak

De fa. Pool heeft zich als middelgroot tabaksfabrikant kunnen handhaven door de productie en de verkoop door heel Nederland van Upper Ten tabak. In 1978 ontstaat er voor de firma een groot probleem als de merkeigenaar en landelijk vertegenwoordiger van Upper Ten zich uit het bedrijf terugtrekt.

Er wordt een oplossing gevonden door de merkrechten van het merk Upper Ten op te kopen en een samenwerking aan te gaan met een importeur van pijpen en rokersbenodigdheden. Dit bedrijf, Vasteman, gevestigd op Hoorn 80, heeft als importeur van kwaliteitspijpen zijn eigen exclusieve verkooppunten in Nederland. Een productiehal naast het bedrijf van Vasteman wordt aangekocht en vandaar uit wordt de productie van Pool's product Upper Ten weer opgestart. Vanaf 2 Juni 1978 is Protonweg 38 het nieuwe adres van Pool's tabaksfabriek.

Wel houdt de samenwerking met importeur Vasteman in dat Upper Ten vanaf dan alleen nog verkocht gaat worden via de gespecialiseerde tabakszaak.