Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Het slot

Toch zal deze laatste reddingspoging "de Pool" niet meer baten. De samenwerking met het pijpen en rokersbenodigdheden bedrijf (Vasteman) verloopt niet naar verwachting. Betalingsverplichtingen worden niet nagekomen en om die reden worden gerechtelijke procedures gestart. De samenwerking met het importbedrijf komt ten een einde en zo valt per 1 juli 1980 het doek, de bedrijfsactiviteiten op Hoorn 80 worden definitief gestopt.

Ex Pool's tabaksfabriek
Fabrieksgebouwen aan het Achterom (2001)

In de binnenstad heeft men dan inmiddels de panden aan het Achterom zien overgaan in diverse andere handen. In 1977 is het Bouchier Sport die Achterom 54 en 56 verbouwt tot magazijnruimte. Later zal in de panden een dependance worden gevestigd van Bouchier's sportwinkel op het Grote Noord. Vanaf dan worden er kampeerartikelen verkocht en wordt ook de overgang over de Nieuwsteeg toegankelijk voor het gewone publiek.
In de brug, ooit gebouwd voor het plaatsen van de "ROSE" inpakmachine, worden tenten uitgestald.

Kijkje op de panden van Pool's tabaksfabriek
De onderdoorgang en een deel van de gebouwen gezien vanaf de overzijde v.d. Nieuwsteeg (2001)

In 1978 volgen Achterom 58 en 60. Achterom 58 wordt eigendom van Banketbakker Halsema. Het pand wordt verbouwd maar de dienstingang tot de bakkerij is nog steeds dezelfde als de ingang die de jaren ervoor gold als kantooringang van de tabaksfabriek. Ironisch genoeg is het ook deze deur waarin vandaag de dag (2001) de bakkersknechten van Halsema er zo af en toe van hun rokertje staan te genieten.

Deen zelfbedieningsbedrijven vestigt zich in Achterom 60. Uiteindelijk wordt het in 1979 verbouwd tot pakhuis, personeelskantine en bevoorradingsingang voor de winkel op het Grote Noord.

Doorkijkje vanuit de Nieuwsteeg
De onderdoorgang in de Nieuwsteeg (2001)

Ondanks het feit dat officieel per 1 juli 1980 op Hoorn 80 het doek voor Pool valt blijft de inschrijving van de naam "B.V. Tabaksfabriek de Pool" in het handelsregister nog enige jaren gehandhaafd. Per 1 november 1981 wordt het bedrijf zelfs korte tijd "Postorderbedrijf in tabaksproducten".

Enkele jaren later, in 1985 stoppen ook deze activiteiten. Op 15 oktober 1988 kan een punt worden gezet achter het gerechtelijk proces waarna de inschrijving in het handelsregister van het bedrijf "BV tabaksfabriek de Pool" kan worden doorgehaald.

De naam "Pool" verbonden aan een tabaksindustrie in Hoorn heeft dan en kleine 140 jaar bestaan.

Er is niet beter
Pool's tabak, er was niet beter.

Hillebrand Peerdeman.

 

Met dank aan
dhr. J. Ruyter (oud directeur)
dhr. C. v.d. Zel
dhr. C. Kloet (zoon oud medewerker)

Bronnen
- Hoorn huizen, straten, mensen, A. Boezaard, N.J. Groot, J.M. Baltus e.a.. Jubileumuitgave Stichting Stadsherstel Hoorn, Vereniging Oud Hoorn en Gemeente Hoorn, 1982.
- Geboorten- en bevolkingsregisters, o.a. Grootebroek en Hoorn. Archief Hoornsche Courant, div. bouw- en hinderwet vergunningen. Westfries Archief http://www.westfriesarchief.nl/
- Rijksarchief Noord Holland, Haarlem.
- Augustus 2018, Frans van der Gracht, aanvulling op personeelsnamen.

Illustraties
Archief H.J. Peerdeman, e.a.

© 2001 Eerder gepubliceerd in Oud Hoorn Kwartaalblad 2001/2

Print volledige tekst