Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Sluiting winkel

Medio maart 1941 wordt een vergunning aangevraagd de winkel te verbouwen tot kantoorruimte. Om in deze tijd van tekorten aan bouwmaterialen een vergunning voor een verbouwing te kunnen krijgen is een urgentieverklaring vereist en in de brief die dhr Ruyter daarom aan B & W stuurt schrijft hij onder meer: "De winkel, een overblijfsel van de zaak, zooals ze in 1849 werd opgericht, is door de ontwikkeling van het bedrijf overbodig geworden en door tegenwoordige distributie voorschriften een last, voor de goede uitoefening van ons bedrijf." De ontwikkelingen van het bedrijf waar dhr Ruyter op duidt zijn naast de groei van de behoefte aan kantoorruimte voor het bedrijf ook de toegenomen mogelijkheid om Pool's tabak via de andere tabakszaken in Hoorn te kunnen verkopen.

Winkel Grote Noord jaren 40
Grote Noord rond 1940, links nr. 55, de winkel van Pool

De vergunning wordt verleend en de winkel wordt bij het kantoor getrokken. Gelijktijdig wordt op de bovenverdieping een badkamer gemaakt en samen met het aanpassen van de trapopgang en het aanbrengen van een gang naast het nieuwe kantoordeel wordt een aparte toegang naar de woongedeelten gecreëerd. De ruimte achter het kantoor blijft de woonkamer van de familie.
In de nieuwe ondergevel wordt aan beide zijden van een raampartij een deur geplaatst. Links de toegang tot het vergrote kantoor, rechts via de verlengde gang de toegang tot de woonruimten.

Later in 1952, als de zoon van Piet Ruyter, Jacob trouwt, wordt in verband met de woningschaarste het woongedeelte van Grote Noord 55 in tweeën gedeeld. Het jonge paar krijgt een gedeelte van de bovenverdiepingen tot zijn beschikking. Op de eerste verdieping , aan de straatzijde wordt de woonkamer gemaakt en een verdieping hoger aan de voorzijde enkele slaapkamers.

De woonkamer achter het kantoor met enkele kamers boven aan de achterzijde van het pand blijven bewoond door de ouders. De inwoning heeft ongeveer tien jaar geduurd.

Het jaar 1941 is ook in andere opzichten een roerig jaar voor het bedrijf. Als 28 oktober dat jaar Nico Ruyter overlijdt is de klap voor het bedrijf groot. Het bedrijf verliest niet alleen een directeur maar ook een medewerker. Vanaf dat moment is P. Ruyter enig directeur en verantwoordelijk voor het verdere reilen en zeilen van de firma