Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

100 Jarig bestaan

Als op 1 Maart 1949 officieel het 100 jarig bestaan van de fa. Pool wordt herdacht telt de firma circa 22 werknemers. De werkelijke viering van het 100 jarig bestaan wordt enkele dagen later, op 3 maart 1949, met een receptie van 3 - 5 uur in het Parkhotel gehouden.

Personeelsfoto, klik voor details
Personeelsuitje ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. De foto is genomen in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Klik hier of op de foto voor een vergroting en de namen van de mensen op de foto.


Blijkbaar is de aanvoer van buitenlandse tabak dan nog steeds niet volledig op gang gekomen. "De Tabaksplant", het vakblad voor de "tabakkieten", citeert dhr. P. Ruyter ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Pool met de woorden: "plannen worden beraamd voor de toekomst van het bedrijf maar voorlopig moet het nog bij plannen blijven. Dit is een "verdriet" dat wij met alle collega's delen, "..." 't wachten is op grotere tabaks-aanvoer!  Gelukkig hebben wij met de z.g.n. "Eigenteelt" nog al wat van doen".

Ondanks deze staartjes van de oorlog gaan de ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf gewoon door. Na de oorlog wordt het al snel duidelijk dat er een omslag in de verkoop ten gunste van de sigaret en shagverkoop ontstaat. Om shag te kunnen produceren wordt de aanschaf van een nieuwe kerfmachine noodzakelijk, shag vereist een fijne snede van de tabak en met de oude machines van Pool die zijn ontworpen voor de productie van pijptabak met zijn grove lange snede is het kerven van tabak voor shag geen haalbare kaart.

De eerlijke verdeling van de te importeren nieuwe machines over de Nederlandse bedrijven maakte door de deviezenschaarste een vrije keuze van de aan te kopen machines nauwelijks mogelijk. Toch kan Pool ondanks deze "deviezenziekte" ten tijde van zijn 100 jarig bestaan beschikken over een nieuwe Tsjechische SKODA kerfbank, een zogenaamde "snelloper".

Om de productie verder te kunnen verhogen staat ook een nieuwe inpakmachine op het verlanglijstje. Gaandeweg 1949 wordt het door de verruiming van de deviezenhandel weer langzaam mogelijk om duurdere en betere merkmachines aan te kopen en de zinnen worden gezet op een Engelse "ROSE" inpakmachine. Met zijn ongeveer acht meter lengte is de machine echter te groot om zomaar te kunnen worden geplaatst binnen de gebouwen. Om de komst van de machine mogelijk te maken wordt daarom besloten om te verbouwen en de oplossing voor het ruimteprobleem te zoeken boven de Nieuwsteeg. Augustus 1949 wordt de bouwvergunning ingediend waarbij wordt aangevraagd de ijzeren loopbrug over de Nieuwsteeg te vervangen door een brede stenen brug. De geraamde bouwkosten bedragen f 2750,- .

Pool's tabaksfabriek aan het Achterom. Ca. 1949
De fabriek aan het Achterom (ca. 1949)

September 1949 verleent B&W de vergunning om de ijzeren loopbrug over de Nieuwsteeg te vervangen en ontstaat daarmee de veel bredere en zwaardere stenen luchtbrug zoals we hem nu kennen. In en op de brug komt de nieuwe inpakmachine te staan.

Ook op het gebied van de dagelijkse leiding veranderde er dat jaar het nodige. De opvolging in de lijn van de familie Ruyter wordt begin augustus 1941 zeker gesteld met de benoeming van Jacob Ruyter jr., zoon van Piet Ruyter als bedrijfschef. Gelijktijdig wordt de zwager van Jacob jr. en boekhouder E. Kortebos, procuratiehouder.