Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pool's tabaksfabriek

Jacob Ruyter

Jacob Ruyter
Jacob Ruyter

Als Jacob Ruyter en zijn gezin vanaf 4 april 1898 hun intrek nemen in het pand aan de Groote Noord 55 bestaat het gezin uit Jacob Ruyter zelf, zijn vrouw Catherina Geertruda Dekker (2-4-1864), hun vier nog zeer jonge zoons, Jan (20-5-1889), Pieter (10-3-1891), Dirk Nicolaas (3-5-1893) en Nicolaas (26-9-1896) en zwager en broer Nicolaas Dekker (16-8-1870). Allen afkomstig uit en geboren in Wormerveer. 
De eerste jaren na de overname lopen de zaken niet echt vlot. Nico Ruyter vertelt in een krantenartikel uit 1936 hierover: "Toen mijn vader, de heer J. Ruiter Jzn., deze zaak in 1898 van de Wed. Pool overnam was het zooiets als "een pruikemaker met een klant" en deze ééne klant bleek later was nog familie van de Wed. Pool, zoodat toen mijn vader goed en wel zijn intrek genomen had, ook deze klant nog verdween."

Met de in de Zaanstreek opgedane ervaring als vertegenwoordiger van een cacaofabriek, gaat Jacob Ruyter per tram en trein, en als dat noodzakelijk was, zelfs te voet de Westfriese dorpen af om winkeliers voor zijn producten te interesseren. 
De reizen voerden hem ook door de koolgebieden van Broek op Langedijk, en het is frappant dat er een kleine honderd jaar later nog steeds mensen zijn die zich een zegswijze kunnen herinneren die refereert aan deze periode: "In het land van kool, rookt men tabak van Pool" Mogelijk had Jacob Ruyter een goede neus voor reclame want de leus "Pools tabak, er is niet beter" liegt er ook niet om. Het reizend verkopen heeft goed gewerkt, al in 1901 kan het bedrijfje zich gaan uitbreiden.

In 1901 wordt niet alleen het pand aan het Groote Noord verbouwd maar ook wordt in dat jaar het pand achter Grote Noord 55, 55rd, nu Achterom 60, verbouwd. Naast de verbouwing wordt het pand aangesloten op het riool. Al snel daarna in 1903 wordt de voorgevel van Groote Noord 55 vernieuwd.

Muurreclame Pool's tabaksfabriek, Achterom 60
Muurreclame aan het Achterom (foto: 2001)

Het is mogelijk en zeer waarschijnlijk dat de muurreclame die nu nog steeds vaag zichtbaar is op de zijgevel van Achterom 60 ook al uit 1901 of van snel daarna dateert. 
De reclameschildering toont namelijk met trots dat de fabriek die hier gevestigd was niet zo maar een tabaksfabriek was, maar een moderne stoomtabaksfabriek. 
Al in 1918 wordt er in de fabriek met de aanschaf van een elektromotor overgegaan op de goedkope en gemakkelijke energiebron elektriciteit.Vrijwel zeker dateert de muurschildering daarmee van voor de jaren 20.

 

Reclame in oude glorie hersteld. (13-07-2018)

Pool's tabaksfabriek

Wie vanaf het Breed over het Achterom rijdt, kan de grote blauwe reclame aan de linkerzijde niet missen. Een herinnering aan Pools tabakfabriek, die bijna anderhalve eeuw in Hoorn heeft bestaan. De winkel van Pool, in koffie, thee en tabaksartikelen was sinds 1848 gevestigd... lees verder >>