Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

juli

Onder leiding van Rob ten Hoope gaat het Bureau Stadstoezicht van start. Met een in scène gezette reddingsactie wordt de nieuwe reddingsboot “Hayo 2” door de Hoornse brandweer en reddingsbrigade in gebruik genomen. Het voormalige waterschapspand aan het Grote Oost zal voor een proefperiode van een half jaar dienen als huisvesting van een affichemuseum. Het tekort dat ontstaan is door de opzet een nieuwkomersklas aan de Jules Verneschool, zal door de gemeente Hoorn worden betaald. De Hoornse stadsarcheologe Tosca van de Walle wordt benoemd in een full time baan. Zij is al 25 jaar lang 2 dagen per week in Hoorn werkzaam. De werkgroep Minimabeleid van de gemeente Hoorn wordt opgeheven. Zij heeft één jaar bestaan, nauwelijks vergaderd en niet één advies uitgebracht. Het huis van bewaring op het Oostereiland wordt gesloten. Op het eiland is nu nog alleen de Jeugd Werk Inrichting in bedrijf. Het college van Hoorn reageert afwijzend op het verzoek van het Landelijk Overleg Autovrije Zondag om op 24 september mee te doen aan zijn actie. Bij de behandeling van de voorjaarsnota krijgen de raadsleden een voorstel om 4,5 miljoen gulden extra te bestemmen voor de nieuwbouw van de centrale huisvesting voor het Atlas College. De Kleine Sluis in Hoorn zal tijdelijk worden afgesloten door middel van een vast schot om te hoge waterstand in de Vollerswaal te voorkomen. De Stichting Beheer Oostereiland presenteert de eerste plannen voor de inrichting van het eiland als het ministerie van Justitie de panden aan de gemeente verkoopt. Er is een hotel, een café en een museum voorzien. Na 37 jaar sluiten Gerard en Riet Neefjes hun postagentschap en sigarenmagazijn aan de Johan Poststraat. De commissie stadsontwikkeling gaat morrend akkoord met plannen voor de bouw van appartementen op de hoek Sint Jozefstraat/Tweeboomlaan. Met ingang van 1 augustus gaat de Johannes Post Mavo door fusie op in s.g. Tabor locatie d'Ampte. Raadslid P. Bruijns (P.v.d.A.) kaart via vragen aan het college de situatie aan dat in de Grote Waal door de eigenaar van de wooncomplexen aan Boogschutter, Waterman en Poolster parkeerplaatsen worden verkocht die tot het openbare gebied behoren. In een brief aan B en W van Wester-Koggenland betoogt het college van Hoorn dat de Leekerlanden als “niet bijzonder waardevol” moeten worden gekwalificeerd. Schouwburg Het Park zal de rechten van het graf van L. Dankelman op de begraafplaats aan de Drieboomlaan voor de komende 25 jaar betalen. De heer Dankelman was oprichter van de schouwburg en overleed in 1878. De bestuursrechter wijst de bezwaren af tegen de plaatsing van bouwketen in het Oosterplantsoen. De gemeente zal voor twee jaar vergunning verlenen in verband met de bouw van het project het Jeudje. Op het bedrijventerrein Schelphoek wordt een trailerhelling ten behoeve van de watersport in gebruik genomen. De Raad van State oordeelt dat de gemeente Hoorn terecht Automobielbedrijf Van der Maat in Blokker aansprakelijk heeft gesteld voor de gevolgen van de brand die drie jaar geleden plaats vond. De kosten van de asbestsanering bedragen fl. 110.000. De sociale werkplaats Op/maat gaat een plan maken voor nieuwbouw op het Dampten. De Hoornse politiek bleek tegen verhuizing van de werkplaats naar de Blauwe Berg. De Hoornse IJsselmeervissers Hans en Jan Last breiden hun bedrijf uit met de hekkotter VD 35. De gemeente Hoorn en kabelbedrijf Multikabel bereiken overeenstemming over een nieuw contract en nieuwe tarieven. De gemeente ontvangt 9,5 ton voor de afkoop van het huidige contract. De tariefsverhoging gaat in per 1 januari 2001.