Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

juni

Het amateur-festival Oude Muziek Nu wordt vanwege de weersomstandigheden voornamelijk in de Oosterkerk gehouden. Bewoners van het Grote Oost dreigen met acties om maatregelen af te dwingen die de verkeersoverlast beteugelen. Door 181 blokfluitspelers wordt op de Roode Steen een muziekstuk uitgevoerd: 27 te kort voor een vermelding in het Guiness Book of Records. In de notitie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2000-2005 presenteert Hoorn de projecten die zij door de provincie wil laten financieren in het kader van het beleid voor stedelijke vernieuwing. Vanwege het Europees Kampioenschap Voetbal geeft de gemeente geen toestemming voor evenementen die extra politie inzet vergen. Het Atlas College presenteert het ontwerp van Architectuurstudio Herman Herzberger voor de nieuw te bouwen vmbo/mavo school aan het Dampten. Er is sprake van een forse kostenoverschrijding op het normbedrag van 27 miljoen gulden. De Hoornse politiek staat welwillend tegenover de plannen om de politiedistricten West-Friesland West en Oost samen te voegen. Zij verwacht er meer efficiency van en meer blauw op straat. De gemeente zal het pand en het parkeerterrein van de BBN aan de Achterstraat voor 1,1 miljoen gulden aankopen. De Hoornse politiek stemt in met het ontwerp van de Belgische architect Prudent de Wispelaere voor een appartementencomplex op de hoek ABC/Kleine Oost. De Woningstichting Hoorn ontwikkelt plannen voor de bouw van een parkeergarage met daarboven 32 woningen op de plaats van de woonflat en de vier visserswoninkjes aan de Westerdijk. Met ingang van 1 augustus wordt K. Loohuis, burgemeester van Wognum, voorzitter van het bestuur van het Atlas College. Hij volgt A. Mok op, die de functie vanaf 1994 vervulde.