Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

april

In totaal 26 bedrijven in de gemeente mogen volgend jaar meedoen aan de proef om winkel en horeca te combineren. Het college stelt als antwoord op door PvdA en VVD gestelde vragen dat er ruimte genoeg is om aan Steiger 1 langs het Oostereiland aan schepen te werken. Het noemt ook het nautisch bedrijventerrein bij de Schelphoek als geschikte locatie. Dus is het niet nodig om onderzoek te doen naar het maken van een werksteiger aan het middendijkje in de haven. Ondanks de aanwezigheid van verkeersregelaars staat het Visserseiland weer bomvol met touringcars: de valse start van het seizoen van de ‘witte vloot’. Opnieuw. Taalproblemen van chauffeurs zijn nu de oorzaak… 8: Noorderkerk.
8: Noorderkerk.
Na veertig jaar sluit Mupo zijn oefenruimtes en studio en wordt de verkoop van muziekapparatuur en instrumenten gestopt. Begonnen op het Grote Noord, laatste vestiging op de Oude Veiling. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker besluit definitief de eigendom van de Noorderkerk af te stoten. Het gebruik van de kerk wordt per 1 juli beëindigd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHKN vindt een geschikte locatie voor de opslag van bagger uit Hoorn en omgeving: een depot aan de Beetskoogkade in Oudendijk. Binnen één dag zijn de 750 plaatsen die beschikbaar zijn voor deelname aan het Huttendorp in augustus, vergeven. Ook de plaatsen voor de vrijwilligers/begeleiders zijn al ‘uitverkocht’. In het Westfries Museum wordt voor het eerst een overzichtstentoonstelling gewijd aan ‘de Rembrandt van Hoorn’ (geboren in Medemblik) Jan Albertsz Rotius. Vier van de 24 in 2005 uit het Westfries Museum geroofde schilderijen zijn teruggevonden in Oekraïne en komen terug naar Nederland. Het aantal betalende bezoekers van VOC-museumschip Halve Maen in 2015 bedraagt 14.255, fors minder dan de begrote 27.000. Het exploitatieverlies is daardoor € 41.314 .Voor de periode tot en met 2019 (tot dan is het schip in bruikleen) is een sluitende begroting opgesteld. De gemeente bereidt plannen voor om het woonwagencentrum aan de Bobeldijk/Zomervaart uit te breiden. Ook wordt groot onderhoud met een nieuwe riolering, bestrating en beplanting voorbereid. Bibliotheek Hoorn benoemt Sarah van der Hoek (11 jaar) tot Kinderstadsdichter van Hoorn. Zij volgt Mara Telkamp op.

17: VOC-beeldmerk op de kruising Grote Noord - Nieuwsteeg.
17: VOC-beeldmerk op de kruising Grote Noord - Nieuwsteeg.
Het VOC-beeldmerk op de kruising Grote Noord - Nieuwsteeg gaat voor reparatie enige weken naar Haarlem. De toplaag wordt vernieuwd. In een brief aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker dringen vier gemeenteraadsleden er op aan een nieuwe eigenaar van de Noorderkerk te zoeken bij kundige historische organisaties als Hendrick de Keyser of zelfs een nieuw op te richten beheersstichting voor monumenten. Voetbalvereniging Always Forward maakt zich ernstig zorgen over de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende parkeervoorzieningen bij haar sportcomplex nu de plannen van projectontwikkelaar Terra Marique worden uitgewerkt. De huidige parkeerplaatsen aan de Holenweg behoren tot het te ontwikkelen terrein. De gemeente acht zich slechts ‘als derde partij’ betrokken bij de problematiek, die ontstond toen de vereniging wegens afstaan van speelvelden en parkeergelegenheid aan de Sportlaan ten behoeve van woningbouw, naar de huidige situatie overstapte. De parkeergelegenheid bij het Philipscomplex werd daarbij beschikbaar gesteld. De gemeenteraad en het college bedanken Yvonne van Mastrigt met warme woorden en een Eenhoorn. Zij neemt afscheid als waarnemend burgemeester. 21: Boek ‘Hoorn in de verdrukking, 1940-1945’.
21: Boek ‘Hoorn in de verdrukking, 1940-1945’.
In de Cultuurhistorische Reeks van Publicatiestichting Bas Baltus verschijnt ‘Hoorn in de verdrukking, 1940-1945’, het dagboek dat Christina de Regt, echtgenote van Johan Kerkmeijer, schreef. Het is verrijkt met foto's van Jan Osinga. De aanpassingen aan het kruispunt van de Draafsingel bij de Veliusbrug blijken een positief effect te hebben op het veiligheidsgevoel van de fietsende schoolkinderen. Het pand Grote Oost 2-4 van de familie Bierman is gerestaureerd. Het biedt weer plaats aan het Affichemuseum, dat met een dubbeltentoonstelling van affiches van Jan Toorop en van de Amsterdamse School de officiële opening viert. Musicalvereniging Zwaag bestaat 50 jaar. Zij ontvangt tijdens het jubileumfeest een Eenhoornzegel van € 500. Winkeliers op het Kleine Noord sluiten bij wijze van proef voor een half jaar op zaterdag hun zaak niet om vijf, maar om zes uur. Tycho Knol, ‘het gezicht van de Kinderkledingbank’, wordt onderscheiden met het Jeugdlintje van de gemeente Hoorn. Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt verblijdt Frits en Nel Entius, Veronica Dekker-Van Heeswijk, Elly de Hoog-Brozius, Aukje Mous-Hoekstra, Wim Oussoren, Frans Stenneberg, Willem Knaap, Lies de Sitter-Homan en Kees Dekker met hun benoeming tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Net als in veertien andere steden worden in Hoorn (op zeven adressen) persoonlijke herdenkingen georganiseerd in huizen en andere gebouwen van waaruit joodse bewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd. 29: Tramstation Hoorn.
29: Tramstation Hoorn.
Het nieuwe Tramstation Hoorn wordt officieel geopend. Er is een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw gerealiseerd. In het oude ontvangstgedeelte is de tentoonstelling De Tijdlijn ingericht, een educatieve expositie over de geschiedenis van het railvervoer sinds in Engeland in 1767 de stoommachine ontwikkeld werd. De Stichting Hoorns Sport Collectief, waarin de zes Hoornse voetbalverenigingen samenwerken, komt met een gezamenlijk toekomstplan: zes zelfstandige clubs op vier of vijf sportcomplexen. Jan Nieuwenburg is per 17 mei officieel de burgemeester van Hoorn. Dan wordt hij beëdigd en geïnstalleerd.