Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

november

Voor de 49 koopappartementen die in het voormalige belastingkantoor aan de Nieuwe Steen 2B komen, bestaat grote belangstelling. Met een expositie van werk van docenten en medewerkers markeert het Centrum voor kunstzinnige vorming in West-Friesland De Blauwe Schuit het 45-jarig bestaan. De behandeling door de gemeenteraad van de begroting voor 2017 wordt afgerond. Voor de komende jaren is er een positief vooruitzicht. De discussie over verdringing van commercieel werk door WerkSaam wordt later voortgezet.

2: Vereniging Oud Hoorn.
2: Vereniging Oud Hoorn.
De Vereniging Oud Hoorn maakt bekend dat het pand Roode Steen 14 is verkocht aan een ‘andere partij’. Zij richt zich nu op verbetering van de accommodatie in het Oost-Indisch Pakhuis Onder de Boompjes 22 of elders. Het college legt een aantal wijzigingen in de referendumverordening voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het organiseren van een referendum daardoor eenvoudiger. Jan van der Gracht richt de Stichting Noodzaak Hoorn op om voedsel en goederen in te zamelen voor minderbedeelden die net niet in aanmerking komen voor steun vanuit de Voedselbank. Het college laat de gemeenteraad schriftelijk weten dat De Schelphoek afvalt als locatie waar riviercruiseschepen kunnen aanmeren. Prioriteit wordt nu gegeven aan de aanleg van walstroom bij het Oostereiland en maatregelen om overlast voor omwonenden terug te dringen. In de begroting voor 2017 is door de gemeente gereserveerd voor de aanleg van 4 kunstgrasvelden: 2 op het complex van De Blokkers en 2 voor Always Forward. Na de erwtensoepactie van Rotary Hoorn tijdens de Najaarsmarkt is er in totaal genoeg geld binnengekomen via crowdfunding om de vijf teruggekomen schilderijen van het Westfries Museum te restaureren. De soep brengt € 7256 in het laatje. Met de schoolbesturen komt de gemeente een uitvoeringsplan overeen waarin staat welke plannen in de jaren 2017-2024 als eerste gerealiseerd worden. Het college wil jaarlijks 2,7 miljoen euro voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs reserveren. Het geschil dat hoofdaannemer Heijmans en de provincie Noord-Holland uitvechten over de Westfrisiaweg leidt tot nadelige situaties voor fietsers en voetgangers en sluipverkeer door de dorpen. Het werk aan de weg ligt nagenoeg stil.

12: WerkSaam aan het Dampten.
12: WerkSaam aan het Dampten.
Om het parkeerprobleem bij WerkSaam aan het Dampten te verlichten stelt het college € 90.000 beschikbaar voor de aanleg van 50 openbare parkeerplaatsen in de groenstrook tussen Dampten en het spoor tegenover WerkSaam. Sint Nicolaas wordt ingehaald in de stad. Met de stoomboot en een legertje Zwarte Pieten komt hij aan op de Doelenkade waar burgemeester Jan Nieuwenburg hem ontvangt en welkom heet. Piet Brans wordt onderscheiden met de Martinusspeld vanwege zijn jarenlange inzet voor de parochie in Zwaag. Bewoners van het woonwagencentrum langs de Bobeldijkerweg in Hoorn gaan op korte termijn hun illegale bouwwerken slopen. De gemeente betaalt de kosten voor het afvoeren van dit afval. Daardoor ontstaat een betere situatie in verband met brandveiligheid en toegankelijkheid.

19: Blokmergouw ter hoogte van Schoener.
19: Blokmergouw ter hoogte van Schoener.
Ondanks protesten van omwonenden wil de gemeente op een stuk grond langs de Blokmergouw ter hoogte van Schoener een zogeheten boostergemaal bouwen voor de afvoer van afvalwater van 24.000 huishoudens. Een groot deel van het gemaal zal ondergronds aangelegd worden. Met de verbouwing van het voormalige verzorgingshuis Sint Jozefpark in Blokker wordt in december begonnen. De oplevering van 30 zelfstandige huurappartementen voor senioren en een ontmoetingscentrum is gepland voor augustus 2017. Chantal Trigallez van Talententheater Hoorn presenteert haar twee boeken (‘Ontdek je passie en talenten’ en ‘In 7 stappen naar zinvol leren’). De KNVB juicht het initiatief toe van v.v. De Blokkers om het roken te weren langs de velden en op de tribune. Na de oplevering van het vernieuwde Oostereiland in 2012 zijn er geschillen ontstaan tussen bewoners, aannemer De Nijs en de gemeente Hoorn. Er wordt een nieuwe stap gezet: de gemeente dagvaardt het bouwbedrijf uit Warmenhuizen en de Vereniging van Eigenaren dagvaardt de gemeente Hoorn. Het college vindt de tijd nog niet rijp om het bestemmingsplan Nieuwe Steen aan te passen voor de transitie van kantoren naar woningen. De gemeente onderschrijft in de visie voor vaarroutes de wens om de waterwegen tot aan de binnenstad doorvaarbaar te maken en deze aan te sluiten op die van de rest van de regio. De uitvoering zal om financiële en praktische redenen op lange termijn plaats vinden. Mede door nieuwe technologie, vergrijzing en economische ontwikkelingen verandert het koopgedrag van inwoners en bezoekers van de stad. De gemeente Hoorn, de vereniging ‘Ondernemers Stad Hoorn’ en de Rabobank starten daarom het initiatief ‘De Nieuwe Winkelstraat’ om samen ideeën voor een sterk winkelgebied uit te werken. Het Hoorns Harmonie Orkest, vijftig jaar geleden samengesteld uit leden van de toenmalige muziekkorpsen Kunst na Arbeid, Apollo en Crecendo, viert het jubileum met een jubileumconcert in schouwburg Het Park. De vereniging ontvangt het Eenhoornzegel bij deze mijlpaal. Met de presentatie in zwembad De Waterhoorn van het boek ‘Ik wil zwemmen’ neemt het bestuur van de Stichting Zwembaden Hoorn afscheid van de exploitatie van de Hoornse zwembaden. Die gaat nu over naar Optisport. De gemeente verhoogt het toezicht op alcoholgebruik door jongeren op de ‘hotspots’ voor comazuipers. Stationsplein, de Roode Steen en Dorpsstraat Zwaag zijn daarbij uitdrukkelijk genoemd. Het Nationaal vmbo-congres ‘Kansrijk vmbo’ wordt georganiseerd bij Tabor College locatie d'Ampte, die zich heeft ontwikkeld tot een levensechte leeromgeving voor vmbo-leerlingen.