Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

mei

Met de trouwplanner van de gemeente Hoorn kan het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap online geregeld worden. www.hoorn.nl/trouwen. Met een tentoonstelling van ruim 60 foto's in het Westfriesgasthuis wordt het project 400 jaar Kaap Hoorn afgerond. Op www.kaaphoorn400.nl staat een beeldverslag dat Buro Zorro heeft gemaakt van het afgelopen jaar. Bewoners van Hoorn krijgen deze maand een speciale rolcontainer voor plastic, lege pakken en blik. Wegens het honderdjarig bestaan van het bedrijf mag Corda Banket BV, gevestigd op bedrijventerrein Hoorn80, het predicaat ‘Hofleverancier’ voeren. Het Affichemuseum en de eigenaren van het pand Grote Oost 2-4 hebben een conflict over achterstallige huur. De gemeente ziet een nieuwe poging tot bemiddeling als enige uitweg. De achtste editie van de Fiets4Daagse Hoorn telt ruim 1300 deelnemers.

6: Open Joodse Huizen.
6: Open Joodse Huizen.
De belangstelling voor Open Joodse Huizen in Hoorn is enorm. Soms staan mensen buiten te wachten. De herstelwerkzaamheden aan de kademuren van het Nieuwland lopen vertraging op. Een dam aangebracht ten noorden van het Kippebruggetje zakt weg in de zachte bodem. In de voorsteven van VOC museumschip Halve Maen is een zwakke plek ontdekt. Het college besluit alsnog een ligplaatsvergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken voor schepen die in de gemeentelijke haven liggen en niet aan de nieuwe eisen voldoen, onder voorwaarde dat de vergunning vervalt als het schip van eigenaar verandert. Vanuit de Hoornse politiek wordt heftig gereageerd op het plan van de gemeente om het woonwagencentrum uit te breiden en klinkt het verwijt dat wooncorporatie Intermaris het centrum niet wil exploiteren. Op de Hof van Hoorn wordt een nieuw selfservice tankstation gebouwd. Op Tweede Pinksterdag presenteert stadsorganist Mark Heerink zich met een wandelconcert met twee lokaties. Hij zoekt daarbij de verbinding met andere culturele disciplines. De belangstelling is zeer groot.

6: Herstelwerkzaamheden kademuren.
6: Herstelwerkzaamheden kademuren.
Het rioolgewelf dat onder de Boterhal door van het Glop naar het Kerkplein loopt, is het eerste archeologische monument in Hoorn. Tijdens de Open Monumentendag in september wordt het opengesteld voor publiek. Mevrouw Riek Driessen-Van Gasteren overlijdt op de leeftijd van 110 jaar, 200 dagen jonger dan de oudste inwoner van Nederland. Op vijf middelbare scholen in Hoorn worden in totaal 1375 zonnepanelen geïnstalleerd. 18: Burgemeester Jan Nieuwenburg.
18: Burgemeester Jan Nieuwenburg.
Jan Nieuwenburg (48) wordt beëdigd als burgemeester van Hoorn. De eerste paal voor De Westerhout, een woonvoorziening voor 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, wordt geslagen achter de huidige stolp Westerhout aan de Westerblokker. In hoger beroep bepaalt het Hof in Amsterdam dat het gebruik van een atelierruimte van een appartement aan het Zuiderplantsoen als pension moet stoppen. De dependance Nieuwe Steen 21 van s.g. Copernicus is voor het voortgezet onderwijs overbodig geworden. De gemeente en wooncorporatie Intermaris zijn het nog niet eens over plannen om er sociale woningbouw te realiseren. Drie raadsfracties vragen in een brief aan het college om duidelijkheid en doen suggesties voor alternatieve bestemmingen. De ANWB wil in de binnenstad van Hoorn een proefproject starten met nieuwe informatiebordjes en een wandelroute. In het Westfriesgasthuis wordt het Centrum voor Geboortezorg ingericht. Schaatstrainingsgroep STG Hoorn ontvangt bij haar 25-jarig jubileum een Eenhoornzegel van € 500. Bestuurslid Polly Weber krijgt bij haar afscheid van de Stichting Leergeld de erepenning van de gemeente Hoorn. In de Zomerconcertserie 2016 van Vereniging Het Carillon spelen zeven (alleen vrouwelijke) gastbeiaardiers op het carillon van de Grote Kerk. De organisatie Stadsfeesten doet een beroep op de inwoners van Hoorn om steun voor het evenement. De Fractie Tonnaer stelt voor om een onderzoek in te stellen, eventueel door een extern bureau, waarom het 12 jaar heeft moeten duren om iets aan de situatie in het woonwagencentrum te doen. Met name het brandgevaar door te dicht op elkaar staande wagens moet worden opgelost. Drie dammen van 1,8 to 2,5 km worden als ‘luwtemaatregel’ aangebracht in het Hoornsche Hop. Nu is er ook budget om daarbij een 100 tot 300 hectare groot ondiep gebied aan te leggen. 27: Expositie Grote Kerk.
27: Expositie Grote Kerk.
Op de bovenetage van de Grote Kerk wordt een expositie van werk van elf Hoornse kunstenaars gehouden. Het positief resultaat van de gemeente in 2015 bedraagt ruim 9 miljoen euro. Hiervan komt 5,9 miljoen ‘uit het sociale domein’. Dat bedrag blijft beschikbaar voor de zorg. De VVD en de Fractie Tonnaer beschuldigen het college ervan in het geheim plannen te maken voor het huisvesten van vluchtelingen met een asielstatus in kantoorpanden, met name in een kantoorcomplex tussen het belastingkantoor en het stadhuis aan de Nieuwe Steen. Zij protesteren er tegen dat de gemeenteraad wordt gepasseerd.